Welkom

Martinitorentop

Welkom op de website van Platform voor Religie en Levensbeschouwing.

Opgericht in 2002 met als doel onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers algemeen in Groningen te bevorderen.

Op deze site vindt u informatie over ons, over de deelnemers aan het platform en over onze activiteiten.

Tevens bevat de site het archief van het project Stadjers voor Compassie, dat van 2011 t/m 2014 een eigen website heeft gehad.

Komende activiteiten

Midzomermiddag 2 juli 2017

Nieuw initiatief Platform Religie en Levenbeschouwing

Samen midzomer vieren op het Groningse ‘tempelplein’

GRONINGEN – Midzomer vieren op een heus tempelplein door mensen met heel diverse overtuigingen te ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen. Dat is binnenkort mogelijk midden in de binnenstad van Groningen. Deze Midzomermiddag, waarop de bezoekers kunnen luisteren, meepraten en doen, is een nieuw initiatief van het Platform Religie en Levensbeschouwing.

PlatformTot een paar jaar geleden organiseerde het Platform Religie en Levensbeschouwing jaarlijks een Open Huis. Dat gaf Stadjers en anderen de kans eens binnen te kijken in ‘heilige huisjes’ en in gesprek te gaan, mee te doen met meditatie of andere activiteiten of een dienst bij te wonen. Dit jaar heeft het Platform gekozen voor een Open Huis op één centrale plek: in de synagoge en op het plein achter de synagoge.

Spontane gesprekken

Op zondagmiddag 2 juli kan iedereen op het plein (voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘tempelplein’) achter de synagoge aan de Folkingestraat spontaan in gesprek gaan met mensen van verschillende levensbeschouwingen en religies. De verschillende religies en levensbeschouwingen en samenwerkingspartners hebben er elk een eigen tafel. De bezoekers krijgen onder het genot van koffie, thee en limonade volop de ruimte om spontaan met anderen en hun overtuigingen in contact te komen.

Workshops en kinderactiviteiten

In de synagoge en in het bijbehorende Rabbinaatshuis zijn workshops en forum-gesprekken, onder meer over goed doen en over het vasten in verschillende religies. Tegelijkertijd is de synagoge gewoon te bezichtigen, op eigen gelegenheid of met korte rondleiding.

Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, zoals Hebreeuws schrijven, verkleden en laten schminken voor het Poerimfeest.

Platform Religie en Levensbeschouwing

In het Platform Religie en Levensbeschouwing werken Joden, Christenen, Moslims, Boeddhisten, Hindoes, Humanisten, School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, Vrijmetselaars, Bahá’i en Universele Soefi’s samen om elkaar te leren kennen en vooroordelen en angst tussen mensen weg te nemen.

Midzomermiddag
Zondag 2 juli 2017
13.00 -17.00 uur
Folkingestraat 60, Groningen

Gratis toegang

Programma Midzomermiddag

1. Luisteren en meepraten

Vasten
Vasten heeft een plaats in veel verschillende religies. Een Joodse, een Christelijke en een Moslim inleider vertellen over hún vasten en gaan daarna, met hulp van het publiek, op zoek naar overeenkomsten en verschillen.
13.20 – 13.50 uur

Eén pot nat?
Het Bahá’í Geloof en het Universeel Soefisme zijn jonge(re) religies die het allebei over ‘eenheid’ hebben. Een Bahá’í en een Soefi in gesprek: is het allemaal één pot nat?
14.30 – 15.00 uur

Goed = goed genoeg?
Een drie-gesprek over goed doen. Wat is goed? Wát moet je doen? Wanneer, waarom en hoe? Inleidingen vanuit de Oosterse filosofie, Joods-Christelijke traditie en het Effectief Altruïsme, en daarna een goed gesprek met elkaar en het publiek.

2. Doen

Kalligraferen
Kalligrafie is de beoefening van de schoonschrijfkunst en is een ideale activiteit voor het richten van de aandacht. Te midden van een wereld die vol is van tekstverwerkers is het een verademing om teksten met de hand te schrijven in een atmosfeer van stilte en toewijding.
Rabbinaatshuis 14.00 – 15.15 uur

Creativiteit
Vanuit stilte, zonder ideeën of vooropgestelde doelen, creëren. Je creativiteit laten stromen.
Rabbinaatshuis 15.30 – 16.45 uur

Wandelmeditatie
Wandelmeditatie op het tempelplein. Tijdens de wandelmeditatie leren de deelnemers elke stap bewust te zetten en zich daardoor te concentreren op lichaam en geest.
16.00 – 16.30 uur

Dansend naar huis
Muziek en dans
16.40 – 16.55 uur

Vredesweek 2017

muziekkoepelAls onderdeel van de vredesweek (16-24 september) nodigen wij iedereen uit om samen stil te staan bij wat vrede voor ons en onze wereld betekent. Vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen zullen korte spirituele impulsen worden aangereikt om te reflecteren, te bidden en te mediteren rondom het thema vrede.

Zondag 24 september, 16 uur, muziekkoepel Noorderplantsoen, Groningen

Interreligieuze muzikale bijeenkomst – verslag

Op een regenachtige zondagmiddag hebben we de komst van de lente gevierd met dans en muziek vanuit diverse religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Het was een aaneenschakeling van verschillende muziekstijlen.

de zenboeddhistenZo werd de middag geopend met een lied op de tekst van Rumi vanuit het Universeel Soefisme, waarna er twee mensen liederen zongen met teksten uit het Bahaï geloof, begeleid op de piano. Voetjes van de vloer om samen een universele dans voor de vrede te dansen.

De zen boeddhisten zongen een Japans lied en een sutra, vervolgens samen een Joodse nigoen gezongen met een sacrale dans ter afsluiting.

samen nigoen zingenDe Joodse muzikante zegt na afloop: ‘Het was indrukwekkend voor me dat er zoveel mensen gekomen waren. Ik ervoer een aandacht volle aanwezigheid en openheid van de mensen. Met zo’n 60 mensen dansen wordt dan ook een belevenis, net als het zingen, waar ik heel dankbaar voor ben.’

popliederen passend bij het HumanismeDoor een drietal humanisten werden popnummers gespeeld, waaronder het bekende nummer ‘Imagine’. Een van hen vertelt over de middag: ‘Het was mooi om te zien dat ‘vrede’ automatisch een overkoepelend thema werd.

Verder hebben we na afloop nog een paar fijne gesprekken kunnen voeren met verschillende mensen.’ Een bezoeker vertelde dat ze zich meteen welkom voelde: ‘Alsof iedereen elkaar al kende.’ Aanvullend zegt ze: ‘Er waren professionals en amateur muzikanten, die samen één geheel vormden. Ik heb ervan genoten, dit is voor herhaling vatbaar’.

Auteur: Anne Pauly, Platform voor Religie en Levensbeschouwing

deelnemende muzikanten en dansers

Smeltkroes Groningen

smeltkroesMensen komen uit de hele wereld naar Groningen: als toerist, student, migrant, of anderszins. Het stadsbeeld en de leefomgeving worden zo bepaald door verschillende culturen. Toch blijft de stad een eenheid met een eigen sfeer en een opmerkelijke harmonie en dynamiek.

Men kan dus spreken van een Smeltkroes Groningen. Het ontbrak er alleen nog aan om dit in een beeld uit te drukken. Dit gebeurde in de loop van het project Stadjers voor Compassie, een gerichte inspanning in het kader van het diversiteitsbeleid van de gemeente Groningen, om met positieve aandacht naar verschillen te kijken.

De “vingerafdruk” op de beker toont een spoor van identiteit, van de verschillende talen, culturen en levensbeschouwingen die de stad rijk is. De groeten in verschillende talen drukken ook het motto van het project uit: niet ieder voor zich, maar laat je hart spreken.

De smeltkroes is voor 14,95 euro te koop bij VVV Groningen.