Activiteiten

Vredesbezinning: zondag 18 september 2016

muziekkoepelAls onderdeel van de vredesweek (17-25 september) nodigen wij iedereen uit om samen stil te staan bij wat vrede voor ons en onze wereld betekent. Vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen zullen korte spirituele impulsen worden aangereikt om te reflecteren, te bidden en te mediteren rondom het thema vrede.

Zondag 18 september, 16 uur, muziekkoepel Noorderplantsoen, Groningen

Zin op straat: zaterdag 17 september 2016

straatstenenSinds het jaar 2000 worden in Duitsland Strassenexerzitien aangeboden. Bij deze nieuwe vorm van retraite wordt de straat tot klooster waar wij op zoek gaan naar zin. Bij deze miniretraite zal Christian Herwartz ons kennis laten maken met “de God van de straat”. Wij zullen een deel van de dag op straat doorbrengen en onze opgedane ervaringen onder begeleiding van Christian met elkaar delen. Voor meer informatie (in het Duits) zie www.strassenexerzitien.de.

Zaterdag 17 september: 11-16 uur, Open Hof, Spilsluizen 5, Groningen
Graag aanmelden per mail naar aanmelding@platform-groningen.nl

Over Christian Herwartz

christian herwartzChristian Herwartz is Jezuïet, geboren in 1943. In Berlijn Kreuzberg was hij medeoprichter van een open communiteit waar hij samen woonde met mensen van de rand van de samenleving. Hij is auteur van meerdere boeken, mede-initiator van het interreligieus vredesgebed in Berlijn en grondlegger van een nieuwe vorm van spirituele retraite, de retraites op straat (Strassenexerzitien).

Islam en vrijheid van denken

Zondag 29 mei 2016 organiseert het Humanistisch Verbond de bijeenkomst ‘Islam en vrijheid van denken, minicollege en denkoefening’ in Groningen.

Kranten staan bol van artikelen over politieke islam en de link met terrorisme. Want de islam… dat is onderdrukking, nul vrijheid van meningsuiting, het einde van diversiteit en – in het uiterste geval – terreur. Maar wat weten we eigenlijk van de religie die meer dan 20 procent van de wereldbevolking aanhangt? Op zondagmiddag 29 mei deelt filosoof en journalist Tarik Yousif in het Groninger Forum in Groningen in een minicollege zijn kennis over islam. Daarna volgt een denkoefening onder leiding van programmamaker en debatleider Bahram Sadeghi.

Tijd: inloop 14:00, programma incl. pauze 14:30 – 17:00
Locatie: Groningerforum, Hereplein 73,  9711 GD Groningen
Entree: € 10,00

Aanmelden via het Groninger Forum

Voor meer informatie over de activiteit: http://www.humanistischverbond.nl/islamenvrijheid
Een verslag van een eerdere bijeenkomst: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/vrije-gedachten-over-de-islam

Zin in de stad – verslag

zininstad2016_IMG_5514Op zondagmiddag 3 april waren er wandeltochten in de stad Groningen met een spirituele, muzikale afsluiting. Een initiatief van het Platform voor Religie en Levensbeschouwing. De middag is vormgegeven vanuit nieuwe interreligieuze verbindingen door mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen. Een ieder heeft zijn eigen achtergrond en werd uitgedaagd om uit zijn eigen comfortzone te komen om een gezamenlijk programma te maken. En dat in het tijdsbestek van enkele weken. Thema ‘bezinning’, hoe geef je dat vorm? Paulien Ex (van Paulien Excursions), had zich in deze vraag verdiept om daar een stadswandeling bij te maken. En hoe maak je daarop aansluitend een interreligieuze bijeenkomst met muziek en verstilling? Die uitdaging zijn Else Marijke Schot (boeddhist) en Alberte van Ess (van het Stadsklooster, protestants) aangegaan. Het werd een afsluiting met zowel mantra’s als gebeden met overdenking. Een geslaagde middag, waarbij er ruimte was voor ontmoeting en uitwisseling met koffie en thee achteraf. Een deelnemer, Meindert Harms, schrijft hierover:

zininstad2016_IMG_5513“Wat een waardevolle ervaring op de zondagmiddag! Een rondleiding in Groningen door Paulien met aandacht voor historische tekens van bezinning. De Martinikerk met beelden van Liudger en Sint Martinus. Gekoppeld aan bevrijding en onderdrukking 1940-1945 een beeld van St. Joris en de draak. De verblijfplaats van de moderne devoten. Allemaal mensen die in hun tijd betekenis gaven aan geloof en bezinning. In de Lutherse kerk, waarbij het zonlicht door het glas in lood kleurde, hebben we een vervolg gehad. Hier werden prachtige mantra’s gezongen, met harp begeleid door een mevrouw. En er was stilte. De bezinning compleet, ik hoop dat dit wordt herhaald. “Out beyond ideas of wrongdoing en rightdoing, there is a field. I’ll meet you there” , een mooi gedicht van Rumi op muziek gezet die nog in mijn hoofd nazingt.

Namens het Platform alle deelnemers en organisatoren bedankt voor de middag. Ook dank voor de vrijwilligers van het Stadsklooster die met liefde de ruimte en catering tijdens de afsluiting hebben verzorgd.

Anne Pauly, organisator en lid Platform voor Religie en Levensbeschouwing.

zininstad2016_IMG_5478zininstad2016_IMG_5485
zininstad2016_web

Zin in de stad

Bezinningswandeling door de Groninger binnenstad met muzikale en verstillende afsluiting

zin in de stad - poort rode weeshuisOp zondagmiddag 3 april organiseren we twee  begeleide wandelingen. Er wordt stil gestaan bij plekken in de binnenstad Groningen waar spirituele of levensbeschouwelijke idealen worden uitgedrukt. Het zijn ook plaatsen waar groepen mensen in het verleden samenkwamen en of leefden, omdat ze dezelfde levensbeschouwing hadden. Of plekken die ons laten stil staan bij wat onverdraagzaamheid jegens een andere groep of religie tot gevolg kan hebben. De route voert verder langs een aantal beelden van heiligen met symbolische betekenis. De tocht wordt afgesloten in de Lutherzaal waar er een spirituele afsluiting zal zijn met harpmuziek.

Start wandeling 1 om 13:00 uur
Start wandeling 2 om 15:00 uur
De wandeling duurt ruim een uur, de afsluiting circa  een half uur

Per wandeling kunnen er max. 23 personen mee

Deelname is gratis, aanmelden via mail: aanmelding@platform-groningen.nl

Organisatie: Platform Religie en Levensbeschouwing i.s.m. het Stadsklooster
Ontwikkeling en uitvoering wandeling: Paulien Excursions
Muzikale en spirituele afsluiting: Else Marijke Schot en Alberte van Ess

Persbericht Compassieprijs 2016

Compassieprijs 2016 in het teken van een humane economie

compassieprijs 2016Economie en compassie; ze worden niet snel in één adem genoemd.
De één gaat over geld en winst, het ander over empathie en mededogen.
Toch is een verbinding tussen beiden mogelijk en van groot belang voor menselijk welzijn en maatschappelijke stabiliteit.

De Compassieprijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’ en bestaat sinds 2011.
De Compassieprijs 2016 wil waardevolle aanzetten tot een humane economie ondersteunen.
Mensen die zich op dit terrein binnen de Nederlandse samenleving verdienstelijk maken met kleine bedrijven (tot 50 werknemers) of met andere belangrijke initiatieven -bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, boeken, onderzoeken of projecten- kunnen tot 8 april a.s. genomineerd worden.

De Compassieprijs is een initiatief van de Stichting Handvest voor CompassieNL.
Dit jaar werkt de stichting samen met de Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse partij Nida vanwege de ondertekening van het internationale Handvest voor Compassie door de stad op vrijdag 20 mei aanstaande. Tijdens een groot evenement zal ook de Compassieprijs 2016 worden uitgereikt.

Tot de jury van de Compassieprijs 2016 behoren:

Semiha Denktas
Head of Department Social & Behavioural Sciences at Erasmus University College
Marianne van den Anker
Voormalig wethouder Gemeente Rotterdam, programmamaker, presentator
Farid Darkaoui
Directeur Zaken Expert BV
Mustafa Kus
Voorzitter Stichting Omalief en winnaar Compassieprijs 2015
Ruben van Zwieten
Predikant en ondernemer, initiatiefnemer van De Nieuwe Poort (Amsterdam) en
De Nieuwe Poort in de Steigers (Rotterdam)

Zie voor meer informatie en het nominatieformulier:
http://www.handvestvoorcompassie.nl/compassieprijs

Uitnodiging Let’s Gro 2015 – Noorderzin

Graag maken we u attent  op een bijeenkomst van Noorderzin.

Noorderzin Let's Gro 2015Van 19 t/m 21 november vindt in Groningen het festival Let’s Gro plaats. Collectief Noorderzin (opgericht door een groep jonge enthousiaste theologen en religiewetenschappers) zal evenals vorig jaar de dialoog aan willen gaan met stadjers, studenten en organisaties die zich richten op zingeving.

Dit jaar wil Collectief Noorderzin het onderwerp ‘Zingeving en Vluchtelingen’ centraal stellen. Hoe komen mensen in actie voor (maar ook tegen) vluchtelingen en welke ideeën van zingeving spelen hierin een rol? Door de rol van zingeving vanuit verschillende perspectieven te belichten hopen we samen met de deelnemers tot een diepgaande en zinvolle dialoog te komen.

Datum: Vrijdag 20 november 2015
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Nieuwe Raadzaal, Stadhuis Groningen, Grote Markt 1

Sint Maarten 2015

open hofDe viering van Sint Maarten voor dak- en thuislozen is dit jaar op de avond zelf – 11 november dus –   in de Open Hof Spilsluizen 5.

Inloop vanaf  19.30 u, waarna gratis bingo, waarbij men  kleine praktische prijzen kan winnen.

Na afloop is er soep en een gezonde hap. Het wordt vast een heel gezellige avond!