---

Missie Jong Martini

Samen bouwen aan een toren!

Missie Jong Martini  is een onlangs afgerond  samenwerkingsproject tussen  jongerencentrum  Jimmy’s en  Stadjers voor Compassie.

Jimmy's bracht jongeren uit Lewenborg, Oosterpark en Vinkhuizen bij elkaar om samen een “compassie bouwwerk” te maken. Het werd de Martini-toren vanwege de boodschap van compassie.
De jongeren kregen hulp van Roege Boys. Dit is een club mannen die vrijwillig allerlei klussen uit de buurt oppakt. Samen met jongeren hebben ze de toren gebouwd in makkelijk op te bouwen blokken. Daarna werd het geheel in het kader van jongerenwerk beschilderd en van logo's en boodschappen voorzien. Sommige simpel ingegeven door een voetbalclub of stoere koosnaam voor de wijk waarin de jongeren wonen. Andere boodschappen gaan over respect en acceptatie. Gereedschap en materiaal werden beschikbaar gesteld.

De eerste presentatie was 5 mei op het Bevrijdingsfestival. Nu staat het bouwwerk in het pand van Jimmy's, Herestraat 100 in Groningen.

Maar het is niet alleen het resultaat wat telt. Het is evengoed het proces, waarin met veel geduld en lange adem zo'n vijftien  jongeren uit verschillende wijken met elkaar in contact zijn gebracht.

PDF van dit bericht met foto's

---

Verslag lezing Gulden Regeldag

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Deze gulden regel stond centraal op dinsdagavond 19 mei in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9. Spreker was Cees van Dam, taalkundige en filosoof, tevens actief in de vrijmetselarij. Hier is de tekst van zijn lezing (pdf).

---

Crowdfundingsactie 'Spiegels' geslaagd

Dankzij steun van verschillende mensen en organisaties (waaronder het Platform) kan een mooi en inspirerend boek gemaakt worden dat bijdraagt aan de dialoog tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Meer informatie (website)

---

Andere activiteiten

• Vredesweek in september

• Diversityday in oktober

• Dag van de Dialoog in november

• Sint Maartenviering bij het Leger des Heils

• Lichtceremonie in december