Uitnodiging Lichtceremonie

Van tijd tot tijd organiseert het Platform een klein evenement. In de
Vredesweek was dat een intiem optreden in de muziekkoepel van het
Noorderplantsoen. In de donkere dagen voor Kerst is dat steevast de
lichtceremonie.
De lichtceremonie is ontleend aan een ritueel van het Universeel Soefisme,
waarbij voor de zes grootste godsdiensten een kaars wordt aangestoken,
aangevuld met een zevende kaars voor ‘allen die in tijden van duisternis het
licht brandende hebben gehouden’.

Dit jaar is de lichtceremonie op zondag 18 december 16.00 uur in de
Loge van de Vrijmetselarij, Turfsingel 46, 9712 KR Groningen, ingang W.A.
Scholtenstraat.
Het thema is (H)erkenning. Vanuit verschillende (geloofs)richtingen zal een
korte bijdrage worden geleverd. En na afloop is er gelegenheid om na te
praten bij een kopje koffie of thee.

Om 15.30u gaat de deur open om ieder te verwelkomen die open staat voor
herkenning in - en erkenning van de ander.

Het Platform Religie en Levensbeschouwing is een samenwerkingsverband tussen Bahá’í, Boeddhisten, Christenen, Hindoes, Humanisten, Joden, Moslims, School voor Praktische Filosofie, Universele Soefi’s en Vrijmetselaars om elkaar te leren kennen en vooroordelen en
angst tussen mensen weg te nemen.

www.platform-groningen.nl