---

Nieuwsbrief april 2015

Hierbij nodigen wij u uit om kennis te maken met de vernieuwde website van het Platform. Op de een of andere manier hebt u contact gehad met het Platform of met het project Stadjers voor Compassie. Dit project is als zodanig afgerond, maar loopt door als aandachtspunt bij  de activiteiten van het Platform. Dit was reden om beide websites in elkaar te schuiven en te gaan werken met één activiteitenprogramma en één nieuwsbrief.

De eerste activiteit is een Waardenwinkel op het Bevrijdingsfestival van 5 mei. Het Platform heeft dan een stand op de informatiemarkt. Het wordt een interactief gebeuren waar ook u een bijdrage aan kunt leveren. Welke normen, waarden en deugden vindt u belangrijk? Laat het ons weten via info@platform-groningen.nl. Wij brengen uw antwoorden in op de markt als aanleiding voor een gesprek met bezoekers over dit onderwerp.

Zie voor de andere activiteiten hieronder en onze website: http://platform-groningen.nl. Mocht iets niet kloppen of niet werken, laat het ons weten. Hebt u vragen, stel ze. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link 'afmelden' onderaan (of hier als u de Nieuwsbrief in een webbrowser leest).

---

5 mei Bevrijdingsfestival

Het Platform komt met een Waardenwinkel op het Bevrijdingsfestival. Welke waarden zijn belangrijk voor de achterbannen van het Platform en wat vindt u belangrijk? Bezoek onze stand op de informatiemarkt.

---

Guldenregeldag 19 mei 2015

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Deze gulden regel staat centraal op dinsdagavond 19 mei in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9. Spreker zal zijn Cees van Dam, taalkundige en filosoof, tevens actief in de vrijmetselarij. Zijn inleiding zal ongetwijfeld uitmonden in een levendige discussie.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toegang en consumpties gratis.

---

Andere activiteiten

• Vredesweek in september

• Diversityday in oktober

• Dag van de Dialoog in november

• Sint Maartenviering bij het Leger des Heils

• Lichtceremonie in december