---

Nieuwsbrief mei 2015

 

19 mei: Ik en Wij – Lezing over de Gulden Regel

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Volgens Karen Armstrong zijn alle religies het daarover eens. Deze gulden regel is voor Cees van Dam aanleiding voor een beschouwing over Ik en Wij.

Cees van Dam is neerlandicus en filosoof, tevens actief in de vrijmetselarij.

Aan de hand van zijn eigen leven zal hij ingaan op de strijd tussen ik en wij, het individu en het kuddedier.

Terwijl in het ene deel van de wereld de individuen zoeken naar de identiteit ván hun kudde, zoeken in het andere deel van de wereld de individuen naar hun eigen identiteit ín de kudde.
Wat moet leidend  zijn, het deel of het geheel?
Van Dam komt tot de slotsom dat de mens als individu én kuddedier het meest gelukkig is als het deel harmonieert met het geheel. Er is dan resonantie tussen het ik en de ander. Dezelfde resonantie waarop ook de gulden regel berust.

Na afloop kan iedereen zijn eigen ervaringen inbrengen en bijdragen aan een levendige discussie.

• Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen

• Dinsdag 19 mei, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

• Toegang en consumpties gratis.

• Meer informatie: info@platform-groningen.nl

---

Andere activiteiten

• Vredesweek in september

• Diversityday in oktober

• Dag van de Dialoog in november

• Sint Maartenviering bij het Leger des Heils

• Lichtceremonie in december