Stadjers voor compassie

svclogoHet project Stadjers voor compassie is op 11 november 2011 gestart vanuit het platform. Het project wil compassie in Groningen zichtbaar maken en bevorderen en zo een inspiratiebron zijn voor alle inwoners van Groningen.
Kernwoorden van het begrip compassie zijn: je verplaatsen in een ander, vriendelijk zijn, hulpvaardig, attent, empathisch, nieuwsgierig, respectvol.

Geïnspireerd door het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion) van Karen Armstrong heeft het Groningse compassieproject een Handvest voor diversiteit opgesteld. Iedereen kan op deze site dit handvest ondertekenen.

Tekst Handvest voor diversiteit Groningen

Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle tradities, culturen en levensbeschouwingen en roept ons op om ieder ander te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft om compassie te tonen: om zich te verplaatsen in een ander, door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met volle aandacht aanwezig, empatisch en respectvol. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie. Compassie kan grenzen tussen mensen slechten en vormt de basis van samenleven, ook in onze stad.

Wij nemen als samenleving stelling tegen elke vorm van discriminatie en vernedering onder andere op grond van geloof, ras, sekse of seksuele geaardheid en tegen alle vormen van geweld en machtsmisbruik. Zo zijn we in staat de diversiteit aan tradities, culturen en levensbeschouwingen niet als een gevaar maar juist als een kracht van onze stad te zien.

Daarom roepen wij alle Stadjers op om:

  • compassie tot middelpunt van ons moreel handelen te maken
  • elk lid van onze gemeenschap te waarderen en te zien als onmisbaar en zorg te hebben voor de kwetsbare leden van onze gemeenschap
  • elkaar en met name jongeren op een respectvolle manier informatie te geven over andere tradities, culturen en levensbeschouwingen
  • een positieve waardering van diversiteit aan te moedigen
  • bij te dragen aan een met kennis onderbouwd meeleven met (de nood van) alle mensen

Wij starten een beweging met als doel compassie (terug) te brengen in het hart van onze lokale samenleving. Wij geloven dat compassie onmisbaar is voor een helende omgeving in de zorg, een lerende omgeving in het onderwijs en een stimulerende werkomgeving bij overheden, in bedrijven en in instellingen.

Download Handvest voor diversiteit (pdf 89KB)

De compassieambassadeurs hebben het handvest ondertekend

1 Anja Aaldering – directeur/bestuurder MJD
2 Engel Antonides – voorzitter College van Bestuur Alfa-college
3 Cathy E. Boltje – directeur/bestuurder Stichting Kinderopvang Stad Groningen
4 Jan Brouwer – directeur/bestuurder Kunstencentrum Groep
5 Corstiaan Bruinsma – lid Raad van Bestuur Lentis
6 Garlon Hasham – eigenaar Latinisima
7 Peter Idema – hoofd weekbladen NDC Mediagroep
8 mgr. dr. G.J.N. de Korte – bisschop bisdom Groningen-Leeuwarden
9 Hans Nijland – algemeen directeur FC Groningen B.V.
10 Yaneth Palacio Menger – districtsmanager MAS Noord Nederland BV
11 Nirosh Shanranshi – secretaris Platform Zelforganisaties Groningen
12 Jannie Visscher – wethouder gemeente Groningen

Onderteken het handvest voor diversiteit

Met het formulier op deze pagina kun je het Handvest voor diversiteit ondertekenen, waarmee je aangeeft dat je de inhoud ervan onderschrijft. Alleen je naam en woonplaats worden gepubliceerd. Het e-mailadres dient alleen om de ondertekening te verifiëren en wordt niet gepubliceerd. Je gegevens vallen onder het privacy- en antispambeleid van het Platform.

Naam: *

Woonplaats: *

E-mail: *

*verplicht veld

De volgende personen hebben het handvest ondertekend:

Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)