Antispam-beleid

Wij houden niet van spam, en willen anderen ook geen spam bezorgen.
We hebben dan ook verschillende maatregelen genomen om spam op deze website tegen te gaan. Het gaat daarbij zowel om binnenkomende spam als om uitgaande spam.

Binnenkomende spam

Bezoekers kunnen een bijdrage leveren aan deze website door ondertekening van het handvest voor diversiteit.
Bij ondertekening van het handvest wordt alleen de naam en de woonplaats van de ondertekenaar op de website geplaatst. Voorafgaand aan plaatsing wordt de plaatsing per e-mail bevestigd. Hierdoor kan iemand die de ondertekening misbruikt voor spam, achteraf hierop worden aangesproken. Spammen is bij wet verboden en kan leiden tot afsluiting van een e-mailadres en een boete.

Uitgaande spam

Via de website kan een bezoeker zich abonneren op een e-mail nieuwsbrief. Het Platform houdt zich hierbij aan de wettelijke voorschriften die gelden voor aan- en afmelding voor e-mail nieuwsbrieven. Elke aanmelding wordt geverifieerd met een ‘double opt-in’ procedure. Wie zich heeft aangemeld kan zich op elk moment zonder tussenkomst van het Platform zelf weer afmelden.

Indien u van mening bent dat er, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, toch spamactiviteiten plaatsvinden op of vanuit de website, dan kunt u contact opnemen met het Platform via de contactpagina.