initiatiefnemers

De Stichting Platform Religie en Levensbeschouwing heeft van 2011 t/m 2014 het project “Stadjers voor compassie” vormgegeven en begeleid. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie, die bestaat uit diverse religieuze en levenbeschouwelijke organisaties in Groningen. Het platform is opgericht in 2002. Doelstelling van het platform is onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers in het algemeen in Groningen te bevorderen. In zijn activiteiten wil het Platform, bij alle verscheidenheid die er is tussen mensen, zoeken naar wat verbindt. Daarmee trachten we beeldvorming ten aanzien van ‘andersdenkenden’ te nuanceren en zo een bijdrage te leveren aan  prettig samenleven.