Doelstelling

ZOEKEN NAAR WAT BINDT       BRUGGEN BOUWEN

Het provinciaal Platform Religie en Levensbeschouwing is opgericht in 2002. Doelstelling is onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers algemeen in Groningen te bevorderen. In haar activiteiten wil het Platform, bij alle verscheidenheid die er is tussen mensen, zoeken naar wat bindt. Daarmee tracht ze beeldvorming ten aanzien van ‘andersdenkenden’ te nuanceren en zo haar bijdrage te leveren aan de integratie.

Een bijzondere ervaring was in dit verband de actie van de secretaris van de Joodse gemeente. Er waren geruchten, direct na de moord op Theo van Gogh in november 2004, dat er problemen waren rond de moskeeën in de stad Groningen. Hij pakte meteen de telefoon: “We moeten iets doen, om te voorkomen dat men zich tegen de moslims richt in onze stad!” Joden immers weten wat het is om je bedreigd en gediscrimineerd te voelen.

Het gaat de participanten van het Platform kort gezegd om: bruggen bouwen. Door ontmoetingen, bijeenkomsten en lezingen te organiseren, (iets van) vooroordeel en angst tussen mensen weg te nemen. We willen daarbij graag alle burgers (niet alleen de eigen achterbannen) aanspreken. En uit de belangstelling voor bijvoorbeeld het jaarlijkse Open Huis blijkt dat dit lukt.