Welkom

Martinitorentop

Welkom op de website van Platform voor Religie en Levensbeschouwing.

Opgericht in 2002 met als doel onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers algemeen in Groningen te bevorderen.

Op deze site vindt u informatie over ons, over de deelnemers aan het platform en over onze activiteiten.

Tevens bevat de site het archief van het project Stadjers voor Compassie, dat van 2011 t/m 2014 een eigen website heeft gehad.

Komende activiteiten

Orgaandonatie: naastenliefde of weggeven van je ziel?

NB: onderstaande activiteit gaat niet door i.v.m. de Coronacrisis

Binnenkort wordt de nieuwe wet op orgaandonatie van kracht. Over de wet wordt door verschillende bevolkingsgroepen verschillend gedacht. Daarom wordt op 26 april in Groningen een speciale middag georganiseerd waarop personen en groeperingen kunnen laten weten hoe zij over orgaandonatie denken. Ben je tegen donatie omdat je ook een stukje van je ziel mee weggeeft? Of ben je voor omdat het een vorm van naastenliefde is?

De nieuwe wet op orgaandonatie gaat op 1 juli 2020 in. De overheid vraagt de mensen van 18 jaar en ouder het donorregister in te vullen, of ze wel of niet organen of weefsels willen geven na hun overlijden. Dit ten behoeve van patiënten die het nodig hebben. Als je geen keuze invult in het donorregister, dan betekent dat dat je organen naar een patiënt kunnen gaan.

Voor A.M.O.R.C.* Noord-Nederland en Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen is de nieuwe wet aanleiding om over dit voor velen lastige onderwerp een informatie- en discussiebijeenkomst te organiseren. Het doel van deze middag is het publiek de gelegenheid te geven zich hierover breed te oriënteren om zodoende een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Bekijk hier het persbericht (pdf)

Programma

wanneer: zondagmiddag 26 april 2020, 14.00-17.00 uur; gaat niet door !!
waar: Centrum De Poort.
Locatie Friesestraatweg 31, Groningen
toegang: vrijwillige bijdrage
aanmelding: www.cursuscentrumdepoort.nl
informatie: jocla40@gmail.com en  gradusserno@gmail.com
14.00-14.05 uur Opening. Welkom door Ineke Nederveld, A.M.O.R.C.
14.05-14.10 uur Doel van de middag. Afgevaardigde van het Platform
14.10-14.30 uur Orgaandonatie in een notedop. Jikke de Vries-van Dijk
14.30-14.45 uur Orgaandonatie vanuit een humanistisch perspectief. Victor Bom
14.45-15.00 uur Orgaandonatie volgens het jodendom: vragen en overwegingen. Jacob
Ben-Chaim
15.00-15.15 uur Tibetaans boeddhistische perspectieven op orgaandonatie. Marieke
van Vugt
15.15-15.30 uur Orgaandonatie: enkele overwegingen vanuit het gedachtegoed van de
Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. Gradus Serno
15.30-15.45 uur Pauze
15.45-16.30 uur Discussiegroepen
16.30-17.00 uur Plenaire discussie en vragen
17.00 uur Sluiting

Smeltkroes Groningen

smeltkroesMensen komen uit de hele wereld naar Groningen: als toerist, student, migrant, of anderszins. Het stadsbeeld en de leefomgeving worden zo bepaald door verschillende culturen. Toch blijft de stad een eenheid met een eigen sfeer en een opmerkelijke harmonie en dynamiek.

Men kan dus spreken van een Smeltkroes Groningen. Het ontbrak er alleen nog aan om dit in een beeld uit te drukken. Dit gebeurde in de loop van het project Stadjers voor Compassie, een gerichte inspanning in het kader van het diversiteitsbeleid van de gemeente Groningen, om met positieve aandacht naar verschillen te kijken.

De “vingerafdruk” op de beker toont een spoor van identiteit, van de verschillende talen, culturen en levensbeschouwingen die de stad rijk is. De groeten in verschillende talen drukken ook het motto van het project uit: niet ieder voor zich, maar laat je hart spreken.

De smeltkroes is voor 14,95 euro te koop bij VVV Groningen.

Archief