Bevrijdingsfestival (5 mei 2012)

Op 5 mei stond onze campagne STADJERS VOOR COMPASSIE op de informatiemarkt van het bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen. Het handvest voor diversiteit kan alleen online ondertekend worden maar we hopen dat we veel mensen kunnen attenderen op de campagne en zo ons doel; compassie weer tot middelpunt van ons moreel handelen te maken, een stapje dichterbij brengen. Zoals het in het handvest verwoord is: “Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft om compassie te tonen: om zich te verplaatsen in een ander, door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met volle aandacht aanwezig, empatisch en respectvol. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie. Compassie kan grenzen tussen mensen slechten en vormt de basis van samenleven, ook in onze stad.”