Auteursarchief: admin

Welkom

Martinitorentop

Welkom op de website van Platform voor Religie en Levensbeschouwing.

Opgericht in 2002 met als doel onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers algemeen in Groningen te bevorderen.

Op deze site vindt u informatie over ons, over de deelnemers aan het platform en over onze activiteiten. Hier is ons YouTubekanaal.

Tevens bevat de site het archief van het project Stadjers voor Compassie, dat van 2011 t/m 2014 een eigen website heeft gehad.

Handvest voor compassie (27 december 2009)

Tijdens de lichtceremonie op 27 december 2009 presenteerden wij het handvest voor compassie

Het Handvest voor Compassie is een initiatief van Karen Armstrong. Vanuit 180 landen hebben 150.000 mensen bijdragen ingestuurd. Centraal staat de ‘gulden regel’; wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, die in vele vormen de basis is van (wereld) religies en filosofische tradities.

Op 12 november 2009 is het handvest gepresenteerd aan de wereld. Het platform Religie en Levensbeschouwing in Groningen wil graag bijdragen aan de verspreiding van de gedachten van het handvest en zal de komende tijd daartoe actie ondernemen.

Charter for Compassion

onderteken het handvest voor compassie op de internationale website:

www.charterforcompassion.org

Moskee in Selwerd besmeurd met bloed (19 maart 2010)

reactie van het platform Religie en Levensbeschouwing:

Druk bezig met de voorbereidingen van een open huis van allerlei religies en levensbeschouwingen, werden wij opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws van het besmeuren van de moskee in Selwerd met bloed. De twee moskeeën in Groningen zijn al jaren onderdeel van onze samenwerking in het platform. Doel van het open huis is ontmoeting en daarmee iets van vooroordeel en angst van mensen weg te nemen. We leven in Groningen samen met mensen van vele geloven en niet-geloven, en in het platform ervaren we dat er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. Natuurlijk, er zijn grote verschillen tussen een humanist en een moslim, en ook tussen een hindoe en een christen (enz.). Maar wat we ondermeer herkennen bij elkaar is mededogen, compassie; allemaal onderschrijven we de gulden regel: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. En allemaal staan we open voor iedereen die de dialoog zoekt, die bij ons wil kijken, die wil weten wat ons beweegt, en wat er gebeurt in ons klooster, of kerk, of moskee.
De actie tegen de moskee in Selwerd ervaren wij als een vijandelijke daad, kwetsend en bedreigend. Niet alleen voor de moslims van de moskee in Selwerd, maar voor allen die dachten in deze stad in vrijheid en veiligheid hun eigen sprirituele of levensbeschouwelijke weg te kunnen zoeken en volgen.
De daders leggen hiermee een verband tussen geweld en religie, een verband dat wij verwerpen. Wij verwerpen iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting. Deze interpretaties hebben geen enkele legitimiteit. Er is ook geen legitimiteit voor het besmeuren van de moskee met bloed. Dit valt niet onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit doet de menselijkheid geweld aan, dit doet dus ons állen geweld aan.
Wij hopen dat de moslims zich weer vrij en veilig kunnen gaan voelen in hun moskee, netzo als wij ons vrij en veilige willen voelen in onze kerk, synagoge, humanistisch centrum of elke andere plaats waar mensen hun geloof belijden of hun levensbeschouwing delen met anderen.

Samen stemmen (9 juni 2010)

Twee dominees, twee bestuursleden van moskeeën, een boeddhist een pandit (hindoepriester) en een humanist zijn samen naar stembureau 001 in het Groningse stadhuis gegaan om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij willen daarmee laten zien dat iedereen belang heeft bij een goed functionerende democratie, waar mensen ruimte krijgen, en aan anderen ruimte geven, om te leven naar hun eigen opvattingen. Om kwart voor negen werd Wietske Tinga geinterviewd door Radio Noord over deze actie voor het stadhuis op de Grote Markt.
voorhetsamenstemmenkopie

De vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen willen met hun actie het wederzijds respect laten uitkomen. Tegelijkertijd wordt hiermee het vertrouwen in de democratie uitgesproken. Een democratie kan alleen optimaal functioneren als de burgers gebruik maken van hun recht om te stemmen. Een democratische samenleving kenmerkt zich door wederzijds respect tussen de burgers en handhaving van voor iedereen geldende rechten en plichten, of het nu gaat om meerderheden of minderheden Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van godsdiensten en levensbeschouwingen op deze manier samen optrekken.

De deelnemers in het Platform voor Religie & Levensbeschouwing beschouwen de democratische rechtstaat als een belangrijke historische verworvenheid. Ze zijn er van overtuigd dat godsdiensten en levensbeschouwingen een samenbindende rol zouden moeten spelen in de samenleving. De gezamenlijke stemaanwezigheid wil dit onderstrepen en wil tegelijk een signaal zijn voor de eigen achterban in Groningen.

Met deze actie wordt aangesloten bij het landelijke initiatief van “In Vrijheid Verbonden”. Zo wordt in het hele land op 9 juni zichtbaar gemaakt , dat mensen vanuit hun levensbeschouwelijke overtuiging de waarde van de democratie willen benadrukken en daarin een samenbindende rol willen spelen.

iftar-maaltijd (1 september 2010)

Op woensdag 1 september 2010 organiseert stichting Moslima’s voor Moslima’s i.s.m. het Platform Religie en Levensbeschouwing een Iftar-maaltijd voor moslims en niet-moslims. Wij nodigen u van Harte uit deel te nemen aan deze maaltijd.Uitnodiging Iftar woensdag 1 sept

Discussieavond Christendom en Boeddhisme (1 oktober 2010)

Of we ons verbonden voelen met het christelijk geloof of niet, de Nederlandse cultuur blijft doortrokken van christelijke elementen. Tegelijkertijd zien we dat andere religies hun plaats zoeken in dezelfde samenleving. Dit geldt zeker ook voor het boeddhisme.
Het centrum voor Vipassana Meditatie in Groningen is zo’n plaats waar het boeddhisme voet aan de grond heeft gekregen. Eerder al werd er een dialoog bijeenkomst met een vertegenwoordiger van een christelijke kerk gehouden. Dit op initiatief van het Platform Religie en levensbeschouwing in de Provincie Groningen.
Eén avond bleek veel te kort om tegemoet te komen aan de uitwisselingsbehoefte die er leefde. Dit was reden om er een vervolg aan te geven, maar nu toegespitst op begrippenparen die wellicht een brug voor verstandhouding vormen tussen beiden religies. Bijvoorbeeld: woord/ervaring, zonde/karma, verlossing/verlichting.
Wat komt bekend voor, vanuit een christelijke cultuur, en wat duidt op een ander perspectief?
Ank Schravendeel zal als vipassana leraar meedenken over de vraag of het inderdaad zo anders is.

Als “leitmotiv” zal de uitspraak van Inyat Kahn fungeren: “de mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet” .

Tijd: vrijdagavond 1 oktober 19.30- 22.00 uur
Locatie: Kamerlingh Onnesstraat 71, 9727 HG Groningen
Begeleiding: Ank Schravendeel en Vera Wallis de Vries
Bijdrage: 5 euro
Informatie: 0515-540430 / aschravendeel@hetnet.nl

Opgave vooraf is niet nodig

lichtceremonie (19 december 2010)

In deze periode van het jaar zijn de dagen kort, het worden ook wel ‘de donkere dagen’ genoemd. In veel culturen zijn feesten waarbij ‘de duisternis’ wordt verdreven door het licht, of waar de overwinning van het licht wordt gevierd. De duisternis wordt dan niet alleen opgevat in de letterlijke betekenis, maar figuurlijk als bijvoorbeeld het kwaad. Het licht staat dan (bijvoorbeeld) voor ‘het goede’, hoop of verlichting. ’
Tijdens de donkere dagen organiseerde het Platform Religie en Levensbeschouwing op 19 december een lichtceremonie. Een bijeenkomst waarbij we vanuit heel verschillende tradities iets lieten zien, horen of beleven wat licht voor ons betekent.

Ruim 70 mensen kwamen bijeen in de kerk van het Pepergasthuis om deze lichtceremonie mee te maken. We kregen veel positieve reacties van bezoekers, en we hebben de volgende lichtceremonie al gepland op zondag 18 december 2011 in de Synagoge aan de Folkingestraat.

2011 jaar van compassie (1 januari 2011)

We zijn bezig met het voorbereiden van activiteiten om het handvest voor compassie te laten leven in de stad Groningen. Het handvest is een tekst samengesteld door duizenden mensen van heel veel verschillende levensbeschouwingen. Het geeft aan dat we de gulden regel zouden kunnen hanteren om goed samen te leven. De gulden regel komt in vele vormen voor bij godsdiensten, religies, filosofische stromingen en levensbeschouwingen. In 2011 gaat veel van onze energie naar activiteiten rond compassie. We nodigen iedereen die mee wil doen uit om óók plannen te maken om iets te doen met de ideeën van het handvest. Niet alleen levensbeschouwelijke organisaties maar ook bedrijven, verenigingen, wijken, instellingen, scholen enzovoort. Meedoen of meer informatie? Neem hierover contact met ons op!

Open Huis (3 april 2011)

Benieuwd naar wat de Vrijmetselarij is, wat de soefis geloven, hoe Puja uitgevoerd wordt?
Of wil je gewoon eens een kijkje nemen in de synagoge of een moskee of bij de humanisten?

Op zondag 3 april zetten 15 verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties hun deuren open voor bezoekers. Interesse? U bent van Harte Welkom tussen 13:00u en 17:00 op onderstaande adressen:

Klik hier voor de plattegrond. De folder met plattegrond en deelnemerslijst is te verkrijgen bij de deelnemers en op zondag vanaf 12:00 uur op de Grote Markt (t.o. de ABN-AMRO Bank)

Bahá’í-gemeenschap Dierenriemstraat 56
Inloop middag met korte Bahá’í meditaties, muziek, informatie en een visuele samenvatting van het thema ‘Compassie’ van de Manifestaties van God (Profeten, Boodschappers) door de eeuwen heen.

Boeddhisme Kamerlingh Onnesstraat 71
Informatiemarkt in de Boeddhazaal over Boeddhisme en verschillende boeddhistische groepen in Groningen en boekenverkoop.

In de bovenzaal vinden de volgende activiteiten plaats:

13:00 uur Welkom, ontvangst
13:30 uur Zit- en loopmeditatie (Zen Spirit)
14:00 uur Zingen (Leven in Aandacht)
14:30 uur Lezing Compassie (Ank Schravendeel, Vipassana)
15:00 uur Loopmeditatie (Leven in Aandacht)
15:30 uur Metta meditatie
16:00 uur Zitmeditatie (gezamenlijk)

Brahma Kumaris Spirituele Academie Verl. Lodewijkstraat 272
Er is doorlopend gelegenheid tot gesprek en informatie over Raja Yoga Meditatie, Positief Denken en Leven zonder Stress.
Van 13:30-14:30 uur ‘Compassie beleven’: Presentatie, dialoog en meditatie.
Van 15:00-15:20 uur Meditatie
Van 16:00-1:.20 uur Meditatie
Tevens is het mogelijk om je persoonlijke VirtuesScope te laten trekken.

De Ark – Protestantse Wijkgemeente Helpman Haydnlaan 46
Je bent van harte uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling “Jezus Verbeeld”, die van 12 maart tot en met 24 april in kerkgebouw De Ark in Groningen te zien zal zijn.Twintig beeldende kunstenaars laten de persoon en het leven van Jezus inspiratiebron zijn voor hun werk.

De Poort – stichting voor Spiritualiteit Moesstraat 20
Op zondag 3 april staat de kapel open voor een moment van stilte, gebed, meditatie. Beneden in de grote zaal kan ieder een eigen bijdrage leveren aan een mandala. Er is iets te drinken, de tuin is vrij toegankelijk, en er ligt een labyrint voor ‘bezinning in beweging’ . Welkom.

Doopsgezinde Kerk Oude Boteringestraat 33
Tijdens het ‘Open Huis’ wordt er een ‘flits-workshop’ Geweldloze Communicatie aangeboden. Het gebeurt namelijk vaak dat een confrontatie tussen mensen op een onbevredigende manier en in teleurstelling eindigt. Kan dat anders? Om in verbinding te blijven met de ander is goede communicatie van belang. Maak heel kort kennis met de mogelijkheden die ontstaan door het gebruiken van ‘Geweldloze Communicatie’.

Eyüp Sultan Moskee Korreweg 200-198
De moskee viert deze week de ‘Geboorteweek van de Profeet’. Er zijn rondleidingen en gelegenheid om vragen te stellen. Om 13:45u is er een gebed. Voor geïnteresseerden zijn er enkele Nederlandse exemplaren van de Koran.

Hindoeïsme Bieslookstraat 31
Opgelet! Stichting Hindi Prachar heeft een afwijkend programma. U kunt tussen 15:30u en 16:30u terecht voor een dienst en bezichtiging van het altaar. Hiernaast is er ruimte om vragen te stellen.

Humanistisch Verbond W.A. Scholtenstraat 2
Hebben humanisten compassie? En zo ja, waar komt dat vandaan volgens hen? Nieuwsgierig naar hoe een humanist denkt over het leven? We gaan graag in gesprek. Zelf denken, samen leven.

Lectorium Rosicrucianum Nieuwe Boteringestraat 60
Deze middag zullen er een aantal korte voordrachten (5 – 10 min.) gegeven worden over het thema ‘compassie’ en zijn er muzikale inermezzo’s. Dit programma zal een aantal keren herhaald worden. Hiernaast is er ruimte voor vragen en gesprek.

Nederlands-Israëlitische Gemeente Folkingestraat 60
Inloopmiddag in de synagoge met gelegenheid voor vragen.

School voor Praktische Filosofie Plutolaan 327
Inloopmiddag met gelegenheid voor vragen.

Soefi Centrum Groningen Coehoornsingel 14
Om 13:30 Inleiding
Om 14:00u Meditatie
Om 14:30u Klankzingen
Om 15:30u Inleiding
Om 16:00u Meditatie
Om 16:30u Klankzingen
Hiernaast is er de hele middag inloop en gelegenheid voor vragen.

Vrijmetselaarsloge ‘De Drieslag’ Turfsingel 46
13:00 – 13:20 Inloop en ontvangst met koffie, thee en koek
13:30 – 14:00 Uitleg vrijmetselarij “Symbool en Rituaal”
14:00 – 15:00 Uitvoering Rituaal in de Logeruimte
15:00 – 15:30 Gedachtewisseling over Rituaalbeleving
15:30 – 17:00 Informeel samenzijn met mogelijk te het stellen van vragen en rondkijken.
Het programma tussen 13:30 en 15:30 is bedoeld als een aan één sluitend geheel. Om het rituaal ten volle te kunnen beleven is het niet mogelijk om tussentijds in te stromen. Mensen die tussen 13:30 en 15:00 uur komen worden opgevangen door een van de broeders en kunnen in de koffieruimte wachten en informatie bekijken.
Vooraf aanmelding voor het rituaal is mogelijk via de mail: of via de website www.logededrieslag.nl maar niet noodzakelijk.

Witte boerderij moskee (ICG) Park Selwerd 1 NIEUW
Doorlopend rondleidingen en presentaties. Om ongeveer 13:45 is er een gebed.
(deelname van de Witte Boerderij Moskee werd bekend na het drukken van de folders!)

Stadjers voor Compassie (1 juni 2011)

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om, geïnspireerd op het handvest voor compassie, een handvest op te stellen gebaseerd op de gulden regel: “behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden”. Deze regel ligt ten grondslag aan vele filosofische en religieuze stromingen, en het is een prima regel om het samenleven in de stad op te baseren. Vandaag heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen ons plan voor een campagne “stadjers voor compassie” goedgekeurd. We gaan drie jaar lang, samen met iedereen die een bijdrage wil leveren, werken aan compassie in de stad. Het Groningse handvest heet “Handvest voor Diversiteit”, dat geeft aan wat het doel is van de activiteiten die ontplooid gaan worden: kennis opdoen over de diversiteit die Groningen kenmerkt en het waarderen van elkaar met de gulden regel in gedachte.