Moskee in Selwerd besmeurd met bloed (19 maart 2010)

reactie van het platform Religie en Levensbeschouwing:

Druk bezig met de voorbereidingen van een open huis van allerlei religies en levensbeschouwingen, werden wij opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws van het besmeuren van de moskee in Selwerd met bloed. De twee moskeeën in Groningen zijn al jaren onderdeel van onze samenwerking in het platform. Doel van het open huis is ontmoeting en daarmee iets van vooroordeel en angst van mensen weg te nemen. We leven in Groningen samen met mensen van vele geloven en niet-geloven, en in het platform ervaren we dat er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. Natuurlijk, er zijn grote verschillen tussen een humanist en een moslim, en ook tussen een hindoe en een christen (enz.). Maar wat we ondermeer herkennen bij elkaar is mededogen, compassie; allemaal onderschrijven we de gulden regel: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. En allemaal staan we open voor iedereen die de dialoog zoekt, die bij ons wil kijken, die wil weten wat ons beweegt, en wat er gebeurt in ons klooster, of kerk, of moskee.
De actie tegen de moskee in Selwerd ervaren wij als een vijandelijke daad, kwetsend en bedreigend. Niet alleen voor de moslims van de moskee in Selwerd, maar voor allen die dachten in deze stad in vrijheid en veiligheid hun eigen sprirituele of levensbeschouwelijke weg te kunnen zoeken en volgen.
De daders leggen hiermee een verband tussen geweld en religie, een verband dat wij verwerpen. Wij verwerpen iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting. Deze interpretaties hebben geen enkele legitimiteit. Er is ook geen legitimiteit voor het besmeuren van de moskee met bloed. Dit valt niet onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit doet de menselijkheid geweld aan, dit doet dus ons állen geweld aan.
Wij hopen dat de moslims zich weer vrij en veilig kunnen gaan voelen in hun moskee, netzo als wij ons vrij en veilige willen voelen in onze kerk, synagoge, humanistisch centrum of elke andere plaats waar mensen hun geloof belijden of hun levensbeschouwing delen met anderen.