Verslagen Stadjers voor compassie

Op wereldreis met SKSG op de ‘Gulden Regel Dag’

Op 4 april organiseerde het reisbureau “Goed Ontmoet” een prachtige wereldreis voor ruim 100 kinderen van SKSG. In deze reis om de wereld maakten de kinderen kennis met andere gebruiken en gewoonten uit de diverse landen en geloven. Het motto van ons reisbureau: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden” is de garantie voor een onvergetelijke en compassievolle reis.

Met hun zelf van te voren ingevulde paspoorten konden de kinderen zich inchecken bij de incheckbalie en ontvingen ze hun reisschema. Na een welkomstwoord van onze directeur Cathy Boltje, kon de wereldreis langs de vijf continenten beginnen. Op ieder continent werden de kinderen verrast met een korte theatervoorstelling of een workshop met bijbehorende opdracht, waarbij de verschillende aspecten van compassie aan de orde kwamen.

De kinderen gingen aan het eind van de dag naar huis met een paspoort met stempels uit de bezochte landen, een zelfgemaakt masker, een zacht pelsje van de Swabedooda’s, een kaartje uit Australië, een eigen bedachte begroeting en heel veel nieuwe indrukken.

Op de vraag aan de kinderen wat ze het leukste onderdeel van de reis vonden, waren de kinderen het niet eens. De een vond Europa zo grappig. De ander wilde terug naar Amerika om ‘Anders’ te helpen. Weer een ander kind vond juist de rust in Azië zo fijn; “ik houd wel van spiritueel” (!). Het getrommel uit Afrika lonkte de ander. En een ander kind vond het fijn om een kaartje uit Australië naar huis te kunnen sturen. Aan de blije gezichten van de kinderen te zien, was de gehele reis een groot succes!

Foto’s met dank aan ‘BAUDEWIJN FOTOGRAFIE’

Namens Reisbureau Goed Ontmoet, Marijke van de Hel en Astrid Warntjes.

Dank aan de vrijwilligers die deze reis mogelijk maakten.

Impressie startbijeenkomst 11 november 2011

De startbijeenkomst van het project ‘stadjers voor compassie werd goed bezocht. Als snel stroomde het auditorium van het Groninger museum vol. De uitnodigingen zijn verstuurd naar een brede vertegenwoordiging van  organisaties en individuele belangstellenden. Na een warm muzikaal welkom door het duo Marleen en Stanislav, dat liederen uit de wereldmuziek zong, heette Dick Lieftink, voorzitter van het Platform Religie en Levensbeschouwing, de aanwezigen welkom.

Openingswoord Jannie Visscher

Wethouder Jannie Visscher van de gemeente Groningen  ging in op de aanleiding voor deze bijeenkomst. Een aantal factoren hebben hieraan bijgedragen. Het veranderde klimaat na de politieke moorden in ons land. Daarna werd het Platform Religie en Levensbeschouwing opgericht. , De kredietcrisis en economische crisis, die ook tegenstellingen tot gevolgd hadden. De gemeente vond het belangrijk om daarnaast ook een ander geluid  te laten horen.  ”We maken ons zorgen over onze eigen rechtsstaat. Er ontstaat onzekerheid en angst voor elkaar. Groepen met overeenkomsten kruipen bij elkaar en zetten zich af tegen degenen die ’anders’ en ‘vreemd’ zijn. In zo’n situatie steekt het verlangen naar compassie de kop op. Compassie als het vermogen om zich in de ander te verplaatsen, om in de schoenen van de ander te gaan staan vanuit een diep besef van gelijkheid. Wat de ander overkomt, raakt mij ook alsof het mij overkomt. Compassie is wat ons als wereldburgers en als Stadjers allemaal bindt. Het is een soort zwaartekracht, maar dan tussen mensen onderling. Iets dat ons steeds maar weer naar elkaar toetrekt, los van religie of levensbeschouwing, etniciteit, geslacht, leeftijd, geaardheid en dergelijke”. Compassie is de drijfveer om in actie te komen. De komende jaren gaan wij er met zijn allen voor zorgen , de ambassadeurs, de stadjers, dat de menselijke maat weer de maat wordt, waarlangs wij dingen afwegen. Terug naar de basis, naar wat ons bindt en niet waarin wij verschillen. We hopen dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat de wereld ietsje beter is geworden en dat wij daar een bijdrage aan geleverd hebben”.

Kinderen over compassie

Hierna werd een filmpje vertoond met ontroerende uitspraken van kinderen uit groep 8 van OBS De Ploeg over compassie. De kinderen kregen een aantal vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld: “Leef je weleens mee met iemand? Kinderen kwamen met voorbeelden als: “Bijvoorbeeld als iemand hamster dood is”. Of “Als iemand met voetbal scoort, dan is ie heel blij, dan leef ik mee.” Kinderen over de gulden regel (een ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden?  “Je zou het zelf ook niet leuk vinden als iemand je de hele tijd zit te slaan, dan moet je het ook niet bij een ander doen”.

Lezing: Diversiteit als basis of als belemmering voor verbinding?

Hierna volgde de lezing van prof. dr. Karen Oudenhoven over diversiteit en compassie getiteld: Diversiteit als basis of als belemmering voor verbinding. Klik hier voor de sheets van de powerpointpresentatie .

Presentatie en ondertekening Handvest voor Diversiteit

Na een kort muzikaal intermezzo volgde de presentatie van het Handvest voor Diversiteit. Deze presentatie werd ingeleid door ‘Sint Martinus’. Nadat hij zich had voorgesteld kwam er een bedelaar op zijn pad. Deze bedelaar vroeg hem op een aalmoes, omdat hij het koud had. Sint Maarten scheurde zijn mantel in twee stukken en gaf de ene helft aan de bedelaar, die daarna het Handvest voor Diversiteit ging rappen. Vervolgens ondertekenden de compassieambassadeurs het handvest.

Tot slot werd de website www.stadjersvoorcompassie.nl  officieel gelanceerd door de spin het web op te sturen.

Zie hier een fotoimpressie van de startbijeenkomst, gemaakt door Bouwina Scheeringa.

Toelichting op de sprekers:

Jannie Visscher is wethouder van Welzijn en Zorg (WMO), Ouderen, Reiniging, Stadsbeheer en Ecologie, Recreatie, Integratie, Emancipatie en Dierenwelzijn.

Karen Oudenhoven is Hoogleraar Organisatiepsychologie, Culturele diversiteit en Integratie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en Directeur van het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid. Tevens is zij lid van World Connectors, een groep prominente en betrokken Nederlanders die streven naar een open, tolerant, optimistisch en pro-actief Nederland dat zich, in al haar diversiteit, als een mondiale speler opstelt.

Stanoslav Jusovic behoort tot de beste accordeonisten van de wereld. Twee jaar geleden won hij de Coupe du Monde, een prestigieuze prijs in de wereld van accordeonisten. Hij is afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg

Mareen Lieftink is in juni 2011 afgestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam. Zij zingt overwegend wereldmuziek in allerlei talen. Haar genre is klassiek, pop, jazz, en soul.

Compassieambassadeurs:
De ambassadeurs zijn gezocht binnen de domeinen van onderwijs en jeugd, zorg en  welzijn, kunst, profit en non-profit, een brede afspiegeling van de Groninger samenleving. Zij ondertekenen namens hun instelling of organisatie het Handvest voor Diversiteit en organiseren vanuit hun organisatie activiteiten om de uitgangspunten van het Handvest naar buiten toe uit te dragen.