Doel campagne Stadjers voor compassie

Doel van de campagne is bij te dragen aan de erkenning van en de waardering voor de verschillen tussen mensen, in culturen en levensbeschouwelijke opvattingen in de stad Groningen. Sleutelbegrip daarbij is het begrip “compassie”. In het Handvest voor Diversiteit is het als volgt verwoord: “je verplaatsen in een ander, door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met volle aandacht aanwezig, empatisch en respectvol. Kortom: anderen behandelen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie.” Compassie kan grenzen tussen mensen slechten en vormt de basis van samenleven, ook in onze stad. Alle stadjers konden zelf invulling geven aan het begrip compassie en dit delen met anderen.

De campagne “Stadjers voor compassie” bestaat onder andere uit:

  • opstellen en laten ondertekenen van de definitieve tekst van het Handvest voor Diversiteit
  • aanstellen van minimaal twaalf Ambassadeurs voor Compassie
  • ondersteunen van de campagne met presentaties, publiciteit en eenwebsite