Mijn Compassie

De compassie van Sora de Vries

Als ik weet dat het heel erg goed gaat met mijn dochter ben ik zo blij! Ze heeft een zware tijd gehad maar schijnt er heel sterk uitgekomen te zijn. En dat is goed voor iedereen, haar man, haar dochter en bovenal haarzelf. Heerlijk.

De compassie van Muriël Bezema

Vandaag maakte mijn hart een sprongetje toen ik met mijn man en dochter naar de markt liep; daar stond zomaar een complimentenloket!! Nooit van gehoord, nooit eerder gezien, wat leuk, lief, hartverwarmend. Met een vol gevoel en een spontane glimlach nam ik mijn complimenten in ontvangst. En mijn dochter. En mijn man.
Wat een heerlijke manier om je compassie te uiten!!

De compassie van Evelien Stadt

Compassie leert mij lief te hebben. Als ik in jouw schoenen stond, jouw leven leefde, deed ik mogelijk precies hetzelfde als jij nu doet. Het leert mij om over mijn eigen oordelen heen te stappen en te kijken naar het achterliggende waarom. Via mijn compassie naar anderen, leerde ik mezelf lief te hebben, door telkens aan mijzelf te vragen: “Als ik nu niet tegen mezelf, maar met een vriendin praat, wat zou ik dan zeggen?” Via eigenliefde leerde ik anderen lief te hebben, omdat we hetzelfde zijn

De compassie van Ramona

Compassie is het zien en horen van een ander zonder hier verantwoordelijkheid voor te voelen of oordeel over te hebben.
Compassie is het zien en horen van jezelf met volledig begrip en acceptatie.

De compassie van Erik

Compassie is omgaan met anderen zonder jezelf op de voorgrond te zetten of weg te cijferen. Echt kijken zonder te oordelen. Rekening houden met een ander maar niet over je heen laten lopen. Compassie zit net zo veel in hoe je naar jezelf kijkt als hoe je naar een ander kijkt. Als je geen compassie hebt voor jezelf, kun je ook geen compassie hebben voor een ander.

Van Gogh - Samaritaan

De compassie van Klaas Vos

Van Gogh - SamaritaanCompassie is voor mij open staan voor, en deel hebben aan het leven. Niet wegkijken.

Van Gogh zag het leven overal. Hij schilderde geen taferelen, maar energielichamen. De bodem beweegt zich voort als een depressie, om de wegkijker heen. De bergen werken zich omhoog als stapelwolken.

De compassie van Hedwich Kamphuis

Ik citeer Jan Spiller: COMPASSIE DOOR KENNIS “…werkelijk onbevooroordeeld begrip leidt rechtstreeks naar onvoorwaardelijke liefde. Want hoe immers kunnen we nog boos op iemand zijn, wanneer we ten volle begrijpen hoe hij in elkaar zit en weten wat zijn mankementen zijn? We doen allemaal naar beste vermogen wat we kunnen en streven er allemaal naar onze onvolkomenheden te overwinnen. Waarom? Omdat dat praktisch is. Onze mankementen verhinderen dat we krijgen wat we graag willen. In dit opzicht zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.”
uit astrologie voor de ziel 1997