Parel van de maand

Nezar Lourens

‘Ik wil mensen helpen en wat doen voor de Antilliaanse gemeenschap’

Nezar LourensNezar Lourens studeert bewegingswetenschappen aan de universiteit en is daarnaast al enkele jaren als vrijwilliger actief voor Amor i Salú. ‘We geven voorlichting over seksuele gezondheid aan leden van de Antilliaanse gemeenschap in Groningen, en soms ook daarbuiten. Dat doen we op een manier die de mensen aanspreekt. We voeren bijvoorbeeld toneelstukken op waarin we gevoelige thema’s op een laagdrempelige manier en met humor aansnijden, en we organiseren homeparty’s. Die gaan volgens het tupperwaremodel, maar dan met informatie over seksuele gezondheid. En met veel gezelligheid.’

Nézar kwam van Curaçao naar Groningen voor zijn studie. ‘Ik wilde geneeskunde studeren, maar ben drie keer uitgeloot en koos toen voor bewegingswetenschappen.’ Hij maakte kennis met Amor i Salú toen hij zelf voorlichting kreeg als nieuwkomer van de Antillen. ‘Ik vond het heel leuk, en werd later gevraagd of ik interesse had om mee te doen. Dat had ik: ik wil mensen helpen, daarom ook mijn keuze voor de studie geneeskunde, en ik wil wat terug doen voor de Antilliaanse gemeenschap.’

Minke

‘We zijn met elkáár mens!’

MinkeIn de zestien jaar dat de 77-jarige Minke als vrijwilligster bij dagopvang voor dak- en thuislozen Open Hof werkt, heeft ze heel veel aangrijpende verhalen gehoord. ‘In het begin neem je de problemen mee naar huis. Maar al snel leer je loslaten’. Minke kwam bij Open Hof toen ze een jaar na het overlijden van haar man weer wat wilde oppakken. ‘Een kennis wees me op dit werk. En inmiddels ben ik er enorm aan gehecht. Het geeft zó veel voldoening, veel meer dan ik vooraf had kunnen bedenken. Je bouwt een band op met sommige mensen die er al jaren komen en je merkt dat ze je betrokkenheid echt waarderen.’

Een groot deel van de bezoekers van Open Hof kampt met psychische problemen of een verslaving aan drank of drugs. ‘Allemaal hebben ze een verhaal, vaak over een achtergrond van scheidingen, pleeggezinnen of verslaafde ouders. Voor mij telt dat ze allemaal bij onze samenleving horen: we zijn met elkáár mens. Dat is mijn motivatie voor het werk.’

Jet IJzerman

‘Ik zorg dat mensen zich welkom voelen’

Jet IJzermanAl vijfenhalf jaar is Jet IJzerman vrijwillig gastvrouw in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Beijum. ‘Ik zorg dat de bezoekers zich welkom voelen. Ik maak een praatje, schenk koffie of thee en vertel wat er in zoal het centrum gebeurt.’ Jet heeft als handicap dat ze stottert en was eigenlijk op zoek naar vrijwilligerswerk in het groen toen ze gewezen werd op de vacature van CJG-gastvrouw. ‘We hebben afgesproken het een maand te proberen. En dat ging prima, al zijn er soms dagen dat ik heel slecht uit mijn woorden kom en me meer op de achtergrond houd.’

‘Het mooie van het werk is als bezoekers laten merken dat ze het extra leuk vinden als ik er ben. Ik geef de mensen ook zoveel mogelijk persoonlijke aandacht: aan iemand vragen wat eraan scheelt als hij niet lekker in zijn vel zit, bijvoorbeeld. En ook het contact met de kinderen die meekomen ben ik gaan waarderen. Ik dacht niet zoveel te hebben met kinderen, maar vind het nu heel leuk als ze er zijn.’

Afsaneh Moghadam

‘Het leven is meer dan geld verdienen’

Afsaneh MoghadamNaast een drukke baan zet Afsaneh Moghadam zich met hart en ziel in voor Stichting de Vrolijkheid. ‘De Vrolijkheid organiseert activiteiten met en voor kinderen in asielzoekerscentra. We houden ons niet bezig met het vluchtingenbeleid, maar laten de kinderen kind zijn. We zorgen dat ze even hun problemen kunnen vergeten, of dat ze in de zomer toch een beetje vakantiegevoel krijgen. De schoolvakanties duren lang en zijn heel saai als je in een asielzoekerscentrum zit.’

Afsaneh volgde in 1996 haar man die uit Iran gevlucht was, en kwam met twee jonge kinderen naar Nederland. ‘Ik ben blij dat ik de kans gekregen heb hier een nieuw leven op te bouwen en wil vanuit mijn hart wat terugdoen. En ik wil aan mijn kinderen de boodschap meegeven dat er méér is in het leven dan geld verdienen. Het geeft ook heel veel voldoening als je iets voor anderen kunt betekenen.’

Meer over de Vrolijkheid is te vinden op www.vrolijkheid.nl.

Liesbeth Hanrath

Wakker liggen van schulden?

Liesbeth HanrathLiesbeth Hanrath is bedrijfskundige en werkzoekend. Ze doet nu 18 uur per week vrijwilligerswerk bij Humanitas, als een van de coördinatoren Thuisadministratie. De hulpvraag is enorm toegenomen. “Veel mensen zitten met schulden. Wij kunnen hun problemen meestal niet oplossen, we helpen ze wel om weer overzicht te krijgen. De administratie in een map doen helpt soms al, dat geeft mensen in ieder geval weer wat rust in het hoofd. Ook wijzen we (als het kan) op mogelijkheden om te besparen. Zoals dat je sportles voor je kind betaald kunt krijgen uit een fonds.”

Er werken nu 120 vrijwilligers bij Thuisadministratie. Nieuwe kandidaten zijn altijd welkom. “De voorwaarden zijn, dat je iets weet van administreren en dat je in de mens geïnteresseerd bent. En je moet er ook tegen kunnen dat je met de armoedekant van Groningen geconfronteerd wordt. Een keer wakker worden van dit werk mag best, maar je moet er niet echt wakker van gaan líggen. Daar letten wij op.”

Meld- en informatiepunt Humanitas: mip.groningen@humanitas.nl en telefoon (050) 312 60 00.

Carin Helder en Rieks Dop

Compassie betekent: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. De krant zet een aantal stadjers in de schijnwerper die dat enthousiast in de praktijk brengen.

‘Een stabiel plekje bieden’

carin_en_rieksDoor de week werkt Carin Helder op de administratie en Rieks Dop op de vrachtwagen. In het weekend nemen ze eens in de veertien dagen de zorg op zich voor twee jonge kinderen. ‘Ze wonen bij hun oma, die dan even tijd voor haarzelf heeft’, legt Carin uit. ‘We hadden ons gemeld voor één kind, eens per maand. Maar ze kwamen met een broertje en een zusje en al snel bleek dat eens per maand te weinig was: als ze bij ons kwamen, moesten ze steeds opnieuw wennen.’

Is het geen zware belasting, elke twee weken deze verplichting te hebben? ‘Het was wennen. Ook de verantwoordelijkheid die je draagt en soms zijn we na een weekend echt kapot. Maar’, benadrukken ze allebei, ‘het is ook heel leuk. We genieten er intens van. En we vinden het belangrijk om deze kinderen een stabiel plekje te bieden. Er is al zoveel met hen gebeurd. We hopen ze iets te bieden waar ze later met liefde op terugkijken.’

Anneke Kats

Compassie betekent: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. De krant zet een aantal stadjers in de schijnwerper die dat enthousiast in de praktijk brengen.

‘Actief zijn goed voor mijn gezondheid’

annekekatsOp haar 12e kreeg Anneke Kats reuma. Al snel belandde ze in een rolstoel en later moesten beide benen geamputeerd worden. Dat weerhoudt haar er niet van zich te zetten voor anderen en voor de samenleving. ‘Samen met mijn man hebben ik pleegkinderen verzorgd en sinds de start in 2006 ben ik als vrijwilliger actief bij Stip.’

Drie dagen in de week staat Anneke mensen te woord op de Stip-spreekuren in Vinkhuizen en Kostverloren. ‘Mijn man heeft dan tijd voor zichzelf en ik merk dat het goed is voor mijn gezondheid. Sinds ik bij Stip werk, heb ik geen pijn op de borst meer. Eerder moest ik daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis.’

Stip richtte zich eerst op ouderen en is er nu voor iedereen. Anneke: ‘Dat heeft het werk leuker en uitdagender gemaakt. Je krijgt met van alles te maken.’ Afwisseling is er ook door de gastcolleges op de Hanzehogeschool die Anneke geeft over Stip, en haar enthousiasme brengt ze niet alleen over op studenten: ‘Mijn man is ook aangestoken. Hij vult tegenwoordig elk jaar als vrijwilliger stapels belastingformulieren in en helpt mensen mee hun financiën op orde te krijgen.’

Wiebe Kremer

Compassie in Groningen
Compassie betekent: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. De Gezinsbode zet een aantal stadjers in de schijnwerper die dat enthousiast in de praktijk brengen.

‘Ik haal energie uit vrijwilligerswerk’

wiebe_kremerWiebe Kremer werkte bij de politie, is nu met pensioen en doet veel vrijwilligerswerk. Hij werkt bij Stip Lewenborg, helpt belastingpapieren invullen, organiseert jaarlijks een gezinsdag voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en coördineert de Humanitas Hulpdienst Lewenborg en omgeving. ‘Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld tuinhulp, boodschappen doen, begeleiding bij doktersbezoek of andere kleine klusjes. Ik zorg dat er een vrijwilliger komt die de taak uitvoert.’

Wiebe doet ook regelmatig zelf een klusje. Hij geniet ervan dat hij een band kan opbouwen met mensen en dat ze blij zijn met de hulp. Het is druk, maar leuk werk. Wiebe: ‘Ik ben mantelzorger voor mijn vrouw, die een herseninfarct gehad heeft. Ik haal mijn energie om de mantelzorg te kunnen doen uit het vrijwilligerswerk’.

Wiebes tip voor mensen die ook iets voor anderen willen doen: ‘Kies iets dat je leuk vindt. Stel, je houdt van ICT. Dan kun je de website van een vereniging onderhouden. Of uitleg geven over computergebruik. Heb je groene vingers, dan is die tuinklus misschien iets voor jou.’

De goed gevoel stoel

De Goed-Gevoel-Stoel is speciaal bedoeld voor mensen die laag op de sociaal economische ladder staan. Mensen die het moeilijk hebben in het leven en met veel problemen tegelijk worstelen; problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen. Zij hebben veel meer kans om (psychische) gezondheidsproblemen te krijgen.
De Goed-Gevoel-Stoel wil deze groep ondersteunen in het (her) vinden van eigen kracht – veerkracht – om met tegenslag en zwaarte om te gaan.
De deelnemers krijgen handvatten om eenzaamheid te verminderen, te investeren in activiteiten, in zichzelf en de regie over eigen leven (weer) in handen te nemen.

De goed gevoel stoel heeft als symbool een stevige stoel.
Achter iedere poot zitten verschillende draagkracht elementen die de betekenis van de poot uitleggen, en die bij de ene persoon meer ontwikkelt zijn dan bij de ander. Maar voor alle poten telt: je kunt ze sterker maken en daardoor een beter gevoel krijgen.

De vier poten:

 • jezelf de moeite waard vinden
 • goed zijn voor jezelf
 • Jezelf beschermen
 • Hulp en steun zoeken

De goed gevoel stoel is een uitgewerkt groepstraject rond geestelijke gezondheid en geestelijke veerkracht voor maatschappelijk kwetsbare mensen en bedoeld om te werken aan een goed gevoel met mensen die het moeilijk hebben in het leven.
Er wordt gewerkt met behulp van praatplaten.

Door:

1. Mensen die het moeilijk hebben sterker maken
Met lotgenoten (bondgenoten) met wie je problemen kunt delen en bespreken – en er wat mee doen.
Kernbegrippen binnen de Goed gevoel stoel zijn: draaglast en draagkracht. In de bijeenkomsten leren deelnemers wat dat draaglast is, hoe ze over die draaglast kunnen praten. En men leert wat draagkracht is, wat eigen draagkrachten zijn en hoe ze die stap voor stap kunnen vergroten. Met meer draagkracht kan men de stress, de problemen en zorgen beter dragen.

2. Blijvende Aandacht voor geestelijke gezondheid/draag- en veerkracht.
Doel is dat de goed-gevoel-stoel een échte stoel is én blijft. Een stoel die opvalt en die na afloop van de drie eerste bijeenkomsten blijft staan. Als geheugensteun.

Na de 1e 3 bijeenkomsten werken de deelnemers (al of niet onder begeleiding van het plaatselijk buurt-en clubhuiswerk blijvend aan aan geestelijke veerkracht d.m.v. goed gevoel acties
Doel: Het goed gevoel behoud een stevige stoel.

Voorbeelden goed gevoel acties poot 1 (jezelf waarderen)

 • Met elkaar in gesprek over het ontdekken van je talenten:
 • Waar ben je goed in – wat doe je nu met plezier – wat zou je willen doen.
 • Aan elkaar presenteren, laten zien waar je goed in bent. bijv. tentoonstellen, iets lekkers bereiden, een
 • gedicht voordragen .
 • ruilmiddag organiseren
 • Je als groep inzetten voor een goed doel als groep.

Voorbeelden goed gevoel acties poot 2: Jezelf verwennen

 • Een wandeling maken op een plek die je mooi vind
 • Een filmavond organiseren
 • Bibliotheek bezoeken
 • Spelletjes avond organiseren
 • Fietstocht organiseren
 • Crea middag
 • Yoga proefles krijgen
 • Ontspanningsoefeningen (leren) doen

Voorbeelden goed gevoel acties poot 3: Jezelf beschermen

 • Cursus assertiviteit volgen
 • weerbaarheid voor vrouwen
 • Les volgen over zelfverdediging.
 • Veiligheid in de buurt – de wijkagent uitnodiging voor een uitwisseling.
 • EHBO lessen volgen
 • Energie besparen – gastspreker uitnodigen.
 • Omgaan met geld een spreker vragen over het rondkomen met een uitkering
 • Gastsprekers uitnodigen over gezondheidsthema’s. (roken – geestelijke gezondheid – beweging)

Voorbeelden goed gevoel acties poot 4 Poot 4: Hulp en steun zoeken:

 • Kennismaken met organisaties.
 • Hulp zoeken op internet
 • Gastsprekers : (bijvoorbeeld over opvoedingsvragen)
 • huiselijk geweld
 • Echtscheiding
 • Verslavingsproblematiek.
 • Welke klus kun jij wat zou ik voor jou kunnen doen?
 • Workshop gelukkig en gezond ouder worden

Meer informatie:
Welnis preventie

Heleen Holwerda en Eddy hofman
Tel: 050-5223298