De goed gevoel stoel

De Goed-Gevoel-Stoel is speciaal bedoeld voor mensen die laag op de sociaal economische ladder staan. Mensen die het moeilijk hebben in het leven en met veel problemen tegelijk worstelen; problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen. Zij hebben veel meer kans om (psychische) gezondheidsproblemen te krijgen.
De Goed-Gevoel-Stoel wil deze groep ondersteunen in het (her) vinden van eigen kracht – veerkracht – om met tegenslag en zwaarte om te gaan.
De deelnemers krijgen handvatten om eenzaamheid te verminderen, te investeren in activiteiten, in zichzelf en de regie over eigen leven (weer) in handen te nemen.

De goed gevoel stoel heeft als symbool een stevige stoel.
Achter iedere poot zitten verschillende draagkracht elementen die de betekenis van de poot uitleggen, en die bij de ene persoon meer ontwikkelt zijn dan bij de ander. Maar voor alle poten telt: je kunt ze sterker maken en daardoor een beter gevoel krijgen.

De vier poten:

 • jezelf de moeite waard vinden
 • goed zijn voor jezelf
 • Jezelf beschermen
 • Hulp en steun zoeken

De goed gevoel stoel is een uitgewerkt groepstraject rond geestelijke gezondheid en geestelijke veerkracht voor maatschappelijk kwetsbare mensen en bedoeld om te werken aan een goed gevoel met mensen die het moeilijk hebben in het leven.
Er wordt gewerkt met behulp van praatplaten.

Door:

1. Mensen die het moeilijk hebben sterker maken
Met lotgenoten (bondgenoten) met wie je problemen kunt delen en bespreken – en er wat mee doen.
Kernbegrippen binnen de Goed gevoel stoel zijn: draaglast en draagkracht. In de bijeenkomsten leren deelnemers wat dat draaglast is, hoe ze over die draaglast kunnen praten. En men leert wat draagkracht is, wat eigen draagkrachten zijn en hoe ze die stap voor stap kunnen vergroten. Met meer draagkracht kan men de stress, de problemen en zorgen beter dragen.

2. Blijvende Aandacht voor geestelijke gezondheid/draag- en veerkracht.
Doel is dat de goed-gevoel-stoel een échte stoel is én blijft. Een stoel die opvalt en die na afloop van de drie eerste bijeenkomsten blijft staan. Als geheugensteun.

Na de 1e 3 bijeenkomsten werken de deelnemers (al of niet onder begeleiding van het plaatselijk buurt-en clubhuiswerk blijvend aan aan geestelijke veerkracht d.m.v. goed gevoel acties
Doel: Het goed gevoel behoud een stevige stoel.

Voorbeelden goed gevoel acties poot 1 (jezelf waarderen)

 • Met elkaar in gesprek over het ontdekken van je talenten:
 • Waar ben je goed in – wat doe je nu met plezier – wat zou je willen doen.
 • Aan elkaar presenteren, laten zien waar je goed in bent. bijv. tentoonstellen, iets lekkers bereiden, een
 • gedicht voordragen .
 • ruilmiddag organiseren
 • Je als groep inzetten voor een goed doel als groep.

Voorbeelden goed gevoel acties poot 2: Jezelf verwennen

 • Een wandeling maken op een plek die je mooi vind
 • Een filmavond organiseren
 • Bibliotheek bezoeken
 • Spelletjes avond organiseren
 • Fietstocht organiseren
 • Crea middag
 • Yoga proefles krijgen
 • Ontspanningsoefeningen (leren) doen

Voorbeelden goed gevoel acties poot 3: Jezelf beschermen

 • Cursus assertiviteit volgen
 • weerbaarheid voor vrouwen
 • Les volgen over zelfverdediging.
 • Veiligheid in de buurt – de wijkagent uitnodiging voor een uitwisseling.
 • EHBO lessen volgen
 • Energie besparen – gastspreker uitnodigen.
 • Omgaan met geld een spreker vragen over het rondkomen met een uitkering
 • Gastsprekers uitnodigen over gezondheidsthema’s. (roken – geestelijke gezondheid – beweging)

Voorbeelden goed gevoel acties poot 4 Poot 4: Hulp en steun zoeken:

 • Kennismaken met organisaties.
 • Hulp zoeken op internet
 • Gastsprekers : (bijvoorbeeld over opvoedingsvragen)
 • huiselijk geweld
 • Echtscheiding
 • Verslavingsproblematiek.
 • Welke klus kun jij wat zou ik voor jou kunnen doen?
 • Workshop gelukkig en gezond ouder worden

Meer informatie:
Welnis preventie

Heleen Holwerda en Eddy hofman
Tel: 050-5223298