Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Een van de kernwaarden van het Platform is dat je anderen met respect behandelt. Wij zijn daarom nog extra gespitst op het voorkomen van informatie die op enige manier als aanstootgevend of kwetsend zou kunnen worden ervaren.

Toch kunnen we nooit voor honderd procent uitsluiten dat er – hetzij door eigen fouten, hetzij door een vergissing of bewuste handeling van een bijdrager, hetzij door een technische fout – toch informatie op deze website terechtkomt die onjuist is of die als aanstootgevend of kwetsend wordt ervaren.

Mocht u, bezoeker, iets op deze website tegenkomen dat er volgens u niet op thuis hoort, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten via de contactpagina.