aanleiding / geschiedenis

Op 11 februari 2010 vond de Werkconferentie Integratie: ‘iedereen telt’ van het College van de Gemeente Groningen met verschillende maatschappelijke instellingen plaats. Daar werd door de deelnemers namens het Platform Religie en Levensbeschouwing het Handvest voor Compassie ingebracht als ethisch morele onderlegger voor het integratiebeleid.

Zo werd het idee geboren om een Handvest voor Diversiteit op te stellen als inspiratiebron voor het gemeentelijk beleid inzake diversiteit en sociale duurzaamheid.

Het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion) werd in november 2009 wereldwijd gelanceerd en is het initiatief van de  Britse godsdienstwetenschapster Karen Armstrong. Zie ook haar TED-prize wens, in het Nederlands ondertiteld.