zusterorganisaties

In Nederland zijn vele organisaties, groepen en initiatieven die het Handvest voor Compassie ondersteunen of met dit Handvest werken.

In 2009 is een landelijke Kerngroep Handvest voor Compassie Nederland (K4C) gevormd om het gedachtengoed van Karen Armstrong uit te dragen en compassie onder de aandacht te brengen in de samenleving. Deze kerngroep die wordt gecoördineerd door het Mozeshuis in Amsterdam en bestaat uit vertegenwoordigers van diverse religieuze en levenbeschouwelijke groeperingen. Er wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties. Meer informatie: http://www.handvestvoorcompassie.nl/.
De wens is de beweging uit te breiden naar de rest van het land en dit lijkt ook te slagen. Leiden, Arnhem en Amsterdam zijn bezig om “stad van compassie” te worden, net als Groningen.
In Nijmegen is  mede vanuit het UMC Radboud Compassion for Care gestart, een campagne om compassie en de menselijke maat terug te brengen in het hart van de zorg en het zorgonderwijs (zie: Handvest voor compassie in de zorg).

Voor internationale ontwikkelingen, zie http://charterforcompassion.org/ en http://my.compassionateactionnetwork.com/