Nieuwsarchief Stadjers voor compassie

Compassieprijs 2015

Compassieprijs 2015

De Nederlandse Compassieprijs 2015 staat in het teken van compassie en verbinding

De Compassieprijs 2015 wordt uitgereikt aan iemand die harten verzacht en mensen verbindt die in onze samenleving niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.

Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en jong: ze leven ieder in hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse samenleving vormt. Het SCP spreekt van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.’

Daarom willen wij de Compassieprijs 2015 graag uitreiken aan iemand die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.

Kent u iemand die zich hiervoor inzet?
Dan kunt u hem of haar nomineren voor de landelijke Compassieprijs 2015. De Compassieprijs wordt uitgereikt op zaterdag 18 april  tijdens Inspiratie 2015 in Utrecht en sluit aan bij het thema van Inspiratie 2015: Connected. Waaraan verbind jij je verhaal?
Nomineren kan tot 1 maart 2015.

Basis van Compassie

De basis van compassie ligt in de leefregel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Van de prijswinnaar verwachten wij dat hij of zij dit principe op een opmerkelijke manier heeft vormgegeven in de Nederlandse samenleving. De jury zal daarbij nadrukkelijk kijken naar de overdraagbaarheid van de bijdrage.

Prijs

De Compassieprijs bestaat uit een compassielamp en een bedrag van 1.000 euro. De prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door een andere groep binnen steeds weer een ander domein. Dit jaar is dat het domein Samenleving. De prijs is een initiatief van de Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en Het Apostolisch Genootschap. Zij verzorgen dit jaar ook de uitreiking i.s.m. de stichting Handvest voor Compassie NL. (www.handvestvoorcompassie.nl)

Eerdere winnaars

In 2014 werd de Compassieprijs uitgereikt aan Peter Leslie  voor zijn Project Mindlab, een lesprogramma dat jongeren helpt na te denken over de rol die zij in de samenleving willen en kunnen vervullen (categorie Jeugd). In 2013 won Marjolein Onvlee/ Radio Steunkous (categorie Media), in 2012 Ambrose Ongwen (categorie Sport) en in 2011 Bright O’Richards (categorie Kunst en Cultuur).

Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor de Compassieprijs 2015? Dat kan tot 1 maart 2015. Download het aanmeldformulier op http://www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015/compassieprijs-2015.html

en stuur deze als attachment aan mverduyn@apgen.nl naar ons terug of stuur deze per post naar:

Compassieprijs 2015
p/a postbus 116
3740 AC Baarn

compassielogo

Nonviolent Communication

Het doet ons plezier te kunnen melden dat Christiaan Zandt, sympathisant van het handvest voor compassie én Groninger, onlangs officieel gecertificeerd is als trainer Nonviolent Communication bij het Center for NVC in Amerika. Hij is dit als enige in de noordelijke drie provincies, met zijn werkplek in de compassievolle Stad.

We wensen hem veel succes.

Verslag “Schilderen met Compassie”

Wie ben ik om aan mijn creativiteit te twijfelen?  Die twijfelaar, ben ik dat zelf, of is het een “draak” die me de weg verspert? Dat laatste volgens Evelien Stadt, die vier workshops en één lezing gaf over “Schilderen met Compassie”. De methode is eenvoudig: beperk je steeds tot één keuze, één penseel, één kleur en volg daarmee je ingeving. Oordeel niet over het resultaat, het is wat het is. Ook die oordelen zijn weer “draken”.

Door het op die manier eenvoudig te houden, kun je mentaal bijbenen wat er innerlijk gebeurt, focussen op het proces. Elk schilderij wordt op die manier een ontdekkingsreis en je waant je weer een beetje kind, ongehinderd door prestatiedrang  en competitie eisen.

Schilderen met compassie - Deelnemers Schilderen met compassie - Mozaiek

compassielogo

Bingo Hier en Nu 11 november

Op 11 november werden de bezoekers van “Hier en Nu” in de Kostersgang verrast met een bingospel en een gratis maaltijd. Hier en Nu is het servicecentrum van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen. Op dat moment waren er zo’n 15 bezoekers.

Onder de bezielende leiding van Johan Hoekstra draaide de bingomolen op volle toeren, zodat binnen een half uur alle deelnemers aan het spel twee prijzen in de wacht sleepten: grotendeels warme winterspullen, zoals mutsen, handschoenen en thermosokken, maar ook toiletartikelen.

Margot Schotanus had een heerlijke maaltijd met soep voorgekookt. Ook degenen die later binnenkwamen, konden er nog volop van meegenieten.

Het was voor de derde keer dat Stadjers voor Compassie dit organiseerde, in samenwerking met het servicecentrum.

Opening foto-expositie Compassie in beeld

Op 5 september 2014 heeft wethouder Matthias Gijsbertse de fototentoonstelling ‘Compassie in beeld’ geopend. Voor de ramen van het gemeentegebouw aan de Kreupelstraat zijn de foto’s van deze expositie zes weken te zien. Ook hangen er foto’s gemaakt door bezoekers van dagopvang voor dak- en thuislozen Open Hof. De foto’s brengen in beeld wat compassie in de stad Groningen betekent: vriendelijk, grootmoedig, vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig, attent, nieuwsgierig, empathisch en respectvol.

Groningse amateurfotografen hebben op verzoek van ‘Stadjers voor Compassie’ uitingen van compassie in Groningen gefotografeerd. Gelijktijdig met de compassiefoto’s worden ook foto’s van bezoekers van dagopvang voor dak- en thuislozen Open Hof geëxposeerd. Deze foto’s zijn gemaakt door dak- en thuislozen met een wegwerpcamera. Het project is begeleid door fotograaf Arend Jan Zwarteveen. Zie ook dit bericht in het Dagblad van het Noorden (pdf).

Een vakjury beoordeelde de inzendingen. De drie beste inzendingen zijn van Alexander Lediy, Gertjan Rodenboog en Gerard Julsing. Zij krijgen geldprijzen van respectievelijk 500, 250 en 100 euro.

Eerste prijs: Peter & Billy en Berjan op Diversiteitsdag - Alexander LediyTweede prijs: Door dik en dun - Gertjan RodenboogDerde prijs: Opa spreekt kleindochter moed in tijdens de 4 mijl - Gerard Julsing

Catootje laat zich rijden door haar baasje - Korrie van LeeuwenDe inzending van Korrie van Leeuwen
krijgt een eervolle vermelding.

Op verzoek van ‘Stadjers voor Compassie’ heeft Groningen zich begin 2013 aangesloten bij de internationale beweging van Compassiesteden, waardoor ze de titel ‘Compassiestad’ mag voeren gedurende tien jaar. Groningen beschikt met het Platform Religie en Levensbeschouwing over een partner die de promotiecampagne ‘Stadjers voor Compassie’ uitvoert.

De opening van de tentoonstelling markeert tevens de afsluiting van het driejarige project Stadjers voor Compassie. De campagne ‘Stadjers voor Compassie’ werd gelanceerd op 11 november 2011 en heeft tot doel om diversiteit in Groningen onder de aandacht te brengen en het gemeentelijke diversiteitsbeleid te ondersteunen. De campagne moet leiden tot erkenning en waardering van verschillen in culturen en opvattingen in de stad Groningen.

Projectvoorzitter Marijke van de Hel staat hierbij stil en geeft aan hoe het ijveren voor een compassievoller Groningen doorgaat.  In het kader van dit project is een Handvest voor Diversiteit opgesteld. Ook zijn twaalf compassieambassadeurs uit verschillende sectoren van het maatschappelijk veld aangesteld. Meer informatie over het project is te vinden op deze site.

Conferentie Nijmegen ‘Compassie in zorg’

Het Huis van Compassie in Nijmegen organiseert i.s.m. de medische afdeling van het Thijmgenootschap op 25 september een conferentie over Compassie in de zorg. De conferentie is bestemd voor professionals in de zorg. Het programma duurt van 16.30 tot 21.00.

Hier vindt u meer informatie: http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2014/08/25-september-conferentie-focus-op-compassie-in-de-zorg/

compassielogo

Smeltkroes Groningen komt op de markt

Mensen komen uit de hele wereld naar Groningen: als toerist, student, migrant, of anderszins. Het stadsbeeld en de leefomgeving worden zo bepaald door verschillende culturen. Toch blijft de stad een eenheid met een eigen sfeer en een opmerkelijke harmonie en dynamiek. Men kan dus spreken van een Smeltkroes Groningen. Het ontbrak er alleen nog aan om dit in een beeld uit te drukken. Dit gebeurt nu in de vorm van een heuse mok.

smeltkroesEen  “vingerafdruk” op de beker toont een spoor van identiteit, van de verschillende talen, culturen en levensbeschouwingen die de stad rijk is. Die afdruk is namelijk samengesteld uit  groeten in verschillende talen.

Later zal men spreken van de vingerbekercultuur. En men zal verwonderd zijn over de moderne vormgeving en de hoogwaardige kwaliteit van het porselein.

De kroes is naar verwachting vanaf begin juli 2014 verkrijgbaar bij  VVV Groningen.