Compassieprijs 2015

Compassieprijs 2015

De Nederlandse Compassieprijs 2015 staat in het teken van compassie en verbinding

De Compassieprijs 2015 wordt uitgereikt aan iemand die harten verzacht en mensen verbindt die in onze samenleving niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.

Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en jong: ze leven ieder in hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse samenleving vormt. Het SCP spreekt van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.’

Daarom willen wij de Compassieprijs 2015 graag uitreiken aan iemand die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.

Kent u iemand die zich hiervoor inzet?
Dan kunt u hem of haar nomineren voor de landelijke Compassieprijs 2015. De Compassieprijs wordt uitgereikt op zaterdag 18 april  tijdens Inspiratie 2015 in Utrecht en sluit aan bij het thema van Inspiratie 2015: Connected. Waaraan verbind jij je verhaal?
Nomineren kan tot 1 maart 2015.

Basis van Compassie

De basis van compassie ligt in de leefregel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Van de prijswinnaar verwachten wij dat hij of zij dit principe op een opmerkelijke manier heeft vormgegeven in de Nederlandse samenleving. De jury zal daarbij nadrukkelijk kijken naar de overdraagbaarheid van de bijdrage.

Prijs

De Compassieprijs bestaat uit een compassielamp en een bedrag van 1.000 euro. De prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door een andere groep binnen steeds weer een ander domein. Dit jaar is dat het domein Samenleving. De prijs is een initiatief van de Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en Het Apostolisch Genootschap. Zij verzorgen dit jaar ook de uitreiking i.s.m. de stichting Handvest voor Compassie NL. (www.handvestvoorcompassie.nl)

Eerdere winnaars

In 2014 werd de Compassieprijs uitgereikt aan Peter Leslie  voor zijn Project Mindlab, een lesprogramma dat jongeren helpt na te denken over de rol die zij in de samenleving willen en kunnen vervullen (categorie Jeugd). In 2013 won Marjolein Onvlee/ Radio Steunkous (categorie Media), in 2012 Ambrose Ongwen (categorie Sport) en in 2011 Bright O’Richards (categorie Kunst en Cultuur).

Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor de Compassieprijs 2015? Dat kan tot 1 maart 2015. Download het aanmeldformulier op http://www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015/compassieprijs-2015.html

en stuur deze als attachment aan mverduyn@apgen.nl naar ons terug of stuur deze per post naar:

Compassieprijs 2015
p/a postbus 116
3740 AC Baarn