Nieuwsarchief Stadjers voor compassie

svc fotowedstrijd

Inzendtermijn fotowedstrijd verlengd: ‘Breng het beste van de mens in beeld’

Foto’s voor de wedstrijd die Stadjers voor Compassie samen met het Kunstencentrum Groningen organiseert kunnen ingestuurd worden tot 28 februari 2014.

‘We merkten dat het voor veel mensen toch lastig is om zich een beeld te vormen bij het begrip compassie’, licht voorzitter Matrijke van de Hel van Stadjers voor Compassie toe. ‘We hebben het onderwerp van de foto’s daarom wat concreter gemaakt en de inzendtermijn verlengd. De oproep die we nu doen is: ‘Breng het beste van de mens in beeld.’ We vragen mensen niet langer compassie op beeld vast te leggen, maar een van de begrippen die horen bij compassie: vriendelijk, grootmoedig, vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig, attent, nieuwsgierig, empathisch en respectvol.’

Iedereen die een foto maakt over één van deze begrippen kan hem opsturen naar info@stadjersvoorcompassie.nl.

Het reglement voor de fotowedstrijd vind je hier.

Sint Maartenmars

Sint Maartenmars: pleidooi voor compassie

Stadjers voor Compassie-voorzitter Marijke van de Hel was een van de sprekers op de afsluitende manifestatie van de Sint Maartenmars, een ingetogen tocht door de Groningse binnenstad die op 11 november werd georganiseerd onder het motto Voor Solidariteit – Tegen Tweedeling. In haar verhaal concludeerde Marijke dat we niet van ‘moeten’ houden, maar dat compassie ‘misschien wel moet, elke dag’.

Lees hier haar toespraak (pdf).

Compassiedag 2013 - Complimentenloket

Zeer geslaagde Dag van Compassie 2013

78 volgestouwde kratten met levensmiddelen. Dat is de opbrengst van de steunactie die Stadjers voor Compassie op 9 november organiseerde bij twee Jumbosupermarkten. Ook de andere activiteiten op de Dag van Compassie: een bingo met maaltijd voor dak- en thuislozen en een informatiestand in de binnenstad waren succesvol.

Compassiedag 2013In het stadshart werden veel zinvolle gesprekken over de noodzaak van compassie gevoerd met voorbijgangers en gaven twee mensen zich op om aan de slag te gaan bij Stadjers voor Compassie. Aan de bingo in dagopvang De Kostersgang werd enthousiast meegedaan, de prijzen vielen in de smaak en de maaltijd (verzorgd door Resto VanHarte) smaakte uitstekend.

In de supermarkten bleek dat gevoelens van compassie springlevend zijn in de samenleving. Sommige mensen brachten een volle boodschappenmand, anderen kwamen met één blik aanzetten met de mededeling dat ze zelf van de bijstand rond moeten komen. De vrijwilligers die flyers met een boodschappenlijst uitdeelden en de spullen in ontvangst namen keken na afloop terug op een drukke en erg stimulerende dag. ‘Het was geweldig te zien hoeveel mensen aan de steunactie meededen.’

Sint Maartenlicht

Loop op 11 november mee in de Sint Maartenmars!

Op maandag 11 november wordt in het centrum van Groningen de Sint Maartenmars georganiseerd, een demonstratieve ingetogen lampionoptocht gevolgd door een korte manifestatie onder het motto ‘vóór solidariteit – tégen tweedeling’. Stadjers voor Compassie roept van harte op om mee te lopen.

‘Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkeling in de samenleving. We zien zaken als solidariteit en het rekening houden met anderen steeds verder op de achtergrond raken. Wij wijzen deze ontwikkeling af en onderschrijven de oproep om op 11 november mee te lopen in de Sint Maartenmars, vóór solidariteit – tégen tweedeling, luidt de oproep die de basis vormt van de tocht en die ondertekend is door een breed comité van aanbeveling met mensen uit onder andere de kerkelijke hoek, de politiek, welzijnsinstellingen en belangenorganisaties.

In 2003 nam Rosita van Gijlswijk het initiatief voor een Sint Maartenmars. Nu, tien jaar later, is Van Gijlswijk één van de organisatoren van een nieuwe Sint Maartenmars.

“Als het gaat om solidariteit, is de situatie sinds 2003 bepaald niet verbeterd. De inkomensverschillen groeien, het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt, de jeugdwerkloosheid zit weer op het niveau van de jaren tachtig, de voorzieningen voor wie het zonder steuntje van de overheid niet redt, staan steeds verder onder druk en de economische crisis maakt dat mensen in hun schulp kruipen en zich minder voor anderen dreigen te interesseren, ook mondiaal gezien. Sint MaartenlichtVandaar het idee voor een nieuwe Sint Maartenmars: een pleidooi voor een ongedeelde samenleving waar het vanzelfsprekend is dat ook de mensen die het om welke reden dan ook tegenzit, een normaal bestaan kunnen leiden. Daarnaast is de mars ook een  oproep aan alle Groningers om eens wat vaker aan andere mensen te denken. Solidariteit is geen zaak van de overheid alleen, maar iets dat iederéén aangaat”, aldus Van Gijlswijk.

De Sint Maartenmars begint om 20.00 uur vanaf de Ossenmarkt. Na een tocht door de stad vindt daar vervolgens ook een afsluitende manifestatieplaats met muziek en enkele sprekers. Mensen die meelopen worden verzocht een lampion mee te nemen.

Het comité van aanbeveling is een indrukwekkende lijst die aangeeft dat de zorg voor een in tweeën gedeelde samenleving breed gedragen wordt. Het comité bestaat uit:

Anja Aaldering, directeur MJD
Klaas Swaak, oud PvdA-wethouder Sociale Zaken
Ulfert Molenhuis, voorzitter Voedselbank
Gerhard Ter Beek, pastor Open Hof
Peter Rutgers, directeur Werkpro
Sineke ten Horn, oud-hoogleraar zorgmanagement
Massoud Djabani, ITAC (Intercultureel Training & Advies Centrum)
Pieter Bregman, directeur Nijestee
Gerry Erenstein, directeur basisonderwijs O2G2
Chris Garrit, nachtburgemeester van Groningen
Bert Giskes, voorzitter FNV Mondiaal Noord
Patrick Poelma, coördinator Stichting Leergeld Groningen e.o.
Ed van Eijbergen, bestuurder FNV Bondgenoten
Alice Thijs, directeur Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn
Aletta van der Stap, voorzitter SOOG (Stedelijke Overleg Ouderenbonden Groningen)
Martin Sitalsing, directeur Bureau Jeugdzorg Groningen
Wietske Tinga, dominee
Erica van Lente, fractievoorzitter PvdA
Robert Prummel, fractievoorzitter Stadspartij
Jimmy Dijk, fractievoorzitter SP
Mattias Gijsbertsen, fractievoorzitter GroenLinks
Anne Kuik, fractievoorzitter CDA
Gerjan Kelder, fractievoorzitter Partij voor de Dieren

voedselbank

Help mee aan een steunactie bij supermarkten voor de voedselbank

We zoeken mensen die op de Dag van Compassie, zaterdag 9 november, mee willen helpen aan onze steunactie voor de voedselbank. In een aantal supermarkten vragen we mensen wat extra boodschappen te doen en die in de winkel achter te laten, voor de klanten van de voedselbank. De supermarkten helpen graag mee en de voedselbank zit dringend te springen om houdbare producten. Nu de vrijwilligers nog die daar een paar uur van hun zaterdag aan willen besteden.

Lijkt het je wat, of wil je er meer over weten? Mail dan naar info@stadjersvoorcompassie.nl.

Veel activiteiten in de Week tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. In de Week tegen eenzaamheid staan veel mensen en organisaties daar extra bij stil en nemen ze initiatieven om het probleem kleiner te maken. Ook in Groningen.

In de Week tegen eenzaamheid organiseert de Coalitie Erbij Groningen, bestaande uit Stip, Lentis, Sensoor, Humanitas, Leger des Heils en Van Harte Resto, tal van activiteiten. Een overzicht.

27 september: lezing van Jeannette Rijks met aansluitend debat over de vraag ‘Waarom is eenzaamheid zo’n probleem en wat kun je doen?’ Vanaf 19.30 uur in de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat.

29 september: High Tea. Humanitas organiseert voor vrijwilligers en deelnemers van het Maatjesproject en Bezoekwerk Ouderen en Chronisch zieken een High Tea in Eeterie De Globe.

29 september: Ontmoeting, kapelviering en sturen van mandelakaarten aan mensen van wie het bekend is dat ze te kampen hebben met eenzaamheidsgevoelens. Vanaf 14.30 uur in De Poort, Moesstraat 20.

3 oktober: conferentie ‘In contact over eenzaamheid’, voor beroepskrachten, vrijwilligers en geïnteresseerden in de gemeente Groningen die met eenzaamheid te maken hebben. Op het programma staan onder andere een lezing van Femmianne Bredewold en vijf workshops.

3 oktober: Langste Eettafel. De Langste Eettafel van Resto Van Harte is op bezoek in de Ebbingepoort, Noorderbinnensingel 2. Gasten zijn welkom vanaf 17.30 uur, het 3-gangen diner wordt om 18 uur geserveerd.

4 oktober: Lunch- en inspiratiebijeenkomst. Humanitas organiseert een lunch voor vrijwilligers en deelnemers van het Maatjesproject, het Bezoekwerk Ouderen en Chronisch zieken en de Vriendschapskringen.

7 oktober: Workshop: ‘eenzaamheid, hoe maak ik het bespreekbaar?’ Humanitas en het Leger des Heils organiseren deze workshop voor zorgvrijwilligers in de gemeente Groningen. Humanitas, Akerkhof ZZ 22.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op de website van Stip, www.stip-groningen.nl.

vredesduif

Platform Religie en Levensbeschouwing laat vredesduif vliegen

Op zondag 22 september organiseert het Platform Religie en Levensbeschouwing in Groningen van 15.30-17.00 uur een bijeenkomst, waarin het thema ‘Vrede’ centraal staat. De bijeenkomst vindt plaats in de Loge van de Vrijmetselaars. Vanaf 15.15 uur staat thee en koffie klaar.
Adres van de Loge: Turfsingel 46 9712 KR Groningen (hoek W.A. Scholtenstraat).

Vier verschillende levensbeschouwingen zullen, in blokjes van vijf minuten en afgewisseld met muziek, een korte presentatie geven rond het thema ‘Vrede’. Na afloop krijgt iedereen een vredesduifje mee, met daarbij een door één van de andere bezoekers opgeschreven vredeswens.

Tijdens deze bijeenkomst worden de mensen van stichting Vrolijkheid, die activiteiten organiseren voor asielkinderen in de provincie Groningen, in het zonnetje gezet: zij ontvangen een Vredesduif en een oorkonde voor hun belangrijke inzet!

Als u wilt, kunt u vooraf aan het programma kennismaken met de Vrijmetselarij! U wordt verzocht om dan 14.30 uur aanwezig te zijn.

Het wordt een interactieve ontmoeting, in de sfeer van de lichtceremonie, die het Platform de laatste jaren in de week voor kerst organiseert. U bent van harte welkom!

groetboekje

‘Groetboekje’ gepresenteerd – gratis op te halen bij Stips en GIC

Wethouder Jannie Visscher nam op 10 september het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje ‘Groeten uit de hele wereld’ met begroetingen in de de talen van de zeventig grootste migrantengroepen in de gemeente Groningen.

Klaas Vos biedt het eerste  exemplaar van Groeten uit de hele wereld aan wethouder Jannie Visscher aanHet kleurrijke boekje is een uitgave van de projectgroep Stadjers voor Compassie en een initiatief van projectgroeplid Klaas Vos, die het eerste exemplaar aan wethouder Visscher overhandigde. ‘Als je elkaar beter leert kennen, blijkt steeds dat je veel gemeen hebt met mensen die op het eerste gezicht heel anders zijn’, vertelde wethouder Visscher in haar dankwoord. ‘En elkaar leren kennen begint met elkaar groeten. Ik ben daarom heel blij met het initiatief van dit boekje en ik hoop dat veel stadjers er gebruik van maken’.

Na de presentatie van het boekje volgde een informele dialoog met de wethouder en de dertig belangstellenden in de zaal over het gemeentelijke diversiteitsbeleid. De conclusie was dat er nog genoeg problemen zijn, maar dat er ook veel reden is om te vieren hoe allerlei verschillende mensen en groepen echt samenleven in de stad.

Groeten uit de hele wereld is gratis op te halen bij alle Stips in Groningse wijken en bij het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Kreupelstraat.

Boekpresentatie: ‘Groeten uit de hele wereld’

Stadjers voor Compassie brengt het boekje Groeten uit de hele wereld uit, dat op 10 september wordt gepresenteerd.

Groeten uit de hele wereld is een vrolijk en kleurrijk boekje met begroetingen in ruim zeventig talen van de 70 grootste groepen migranten in de Groningse samenleving. Het eerste exemplaar wordt op 10 september aangeboden aan wethouder Jannie Visscher.

Eén van de opdrachten die Stadjers voor Compassie van de gemeente Groningen meekreeg was het onder de aandacht van stadjers brengen van de diversiteit in de stad. ‘Met de uitgave van Groeten uit de hele wereld leveren we daar een bijdrage aan’, legt projectgroep-voorzitter Marijke van de Hel uit. ‘En nadat het eerste exemplaar overhandigd is, organiseren we met de wethouder en de andere aanwezigen een informeel gesprek over waar we in Groningen staan als het gaat om diversiteit en respectvol samenleven.’

Belangstellenden zijn van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. Hij vindt plaats in het Humanistisch Centrum, W. A. Scholtenstraat 2 en begint om 19.30 uur.

svc fotowedstrijd

Fotowedstrijd ‘Breng compassie in beeld’

Samen met het Kunstencentrum organiseert Stadjers voor Compassie een fotowedstrijd ‘Breng compassie in beeld’. Op 27 juni is er een informatiebijeenkomst over.

Groningse fotografen worden opgeroepen het compassie-principe: ‘Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden’ in beeld te brengen. De begrippen die ze daarbij als richtingaanwijzer meekrijgen zijn: vriendelijk – grootmoedig – vergevingsgezind – gastvrij – hulpvaardig – attent – nieuwsgierig – respectvol.

Een voorwaarde waaraan de foto’s moeten voldoen, is dat ze in de gemeente Groningen zijn gemaakt. Uiterlijk op 30 september moeten ze ingestuurd zijn. Alle voorwaarden staan in een wedstrijdreglement dat je hier kunt downloaden.

Een vakjury maakt een eerste selectie. Een publieksjury bestaande uit lezers van de Groninger Gezinsbode kiest de winnaars. Met de foto’s die de vakjury uitkiest, wordt een expositie samengesteld. De makers van de drie meest gewaardeerde foto’s krijgen waardebonnen van respectievelijk 500, 250 en 100 euro.

Fotografen die meer willen weten over de wedstrijd zijn welkom bij de kick-off-bijeenkomst op donderdag 27 juni om 19.30 uur in het Humanistisch Centrum, WA Scholtenstraat 2.