Sint Maartenlicht

Loop op 11 november mee in de Sint Maartenmars!

Op maandag 11 november wordt in het centrum van Groningen de Sint Maartenmars georganiseerd, een demonstratieve ingetogen lampionoptocht gevolgd door een korte manifestatie onder het motto ‘vóór solidariteit – tégen tweedeling’. Stadjers voor Compassie roept van harte op om mee te lopen.

‘Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkeling in de samenleving. We zien zaken als solidariteit en het rekening houden met anderen steeds verder op de achtergrond raken. Wij wijzen deze ontwikkeling af en onderschrijven de oproep om op 11 november mee te lopen in de Sint Maartenmars, vóór solidariteit – tégen tweedeling, luidt de oproep die de basis vormt van de tocht en die ondertekend is door een breed comité van aanbeveling met mensen uit onder andere de kerkelijke hoek, de politiek, welzijnsinstellingen en belangenorganisaties.

In 2003 nam Rosita van Gijlswijk het initiatief voor een Sint Maartenmars. Nu, tien jaar later, is Van Gijlswijk één van de organisatoren van een nieuwe Sint Maartenmars.

“Als het gaat om solidariteit, is de situatie sinds 2003 bepaald niet verbeterd. De inkomensverschillen groeien, het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt, de jeugdwerkloosheid zit weer op het niveau van de jaren tachtig, de voorzieningen voor wie het zonder steuntje van de overheid niet redt, staan steeds verder onder druk en de economische crisis maakt dat mensen in hun schulp kruipen en zich minder voor anderen dreigen te interesseren, ook mondiaal gezien. Sint MaartenlichtVandaar het idee voor een nieuwe Sint Maartenmars: een pleidooi voor een ongedeelde samenleving waar het vanzelfsprekend is dat ook de mensen die het om welke reden dan ook tegenzit, een normaal bestaan kunnen leiden. Daarnaast is de mars ook een  oproep aan alle Groningers om eens wat vaker aan andere mensen te denken. Solidariteit is geen zaak van de overheid alleen, maar iets dat iederéén aangaat”, aldus Van Gijlswijk.

De Sint Maartenmars begint om 20.00 uur vanaf de Ossenmarkt. Na een tocht door de stad vindt daar vervolgens ook een afsluitende manifestatieplaats met muziek en enkele sprekers. Mensen die meelopen worden verzocht een lampion mee te nemen.

Het comité van aanbeveling is een indrukwekkende lijst die aangeeft dat de zorg voor een in tweeën gedeelde samenleving breed gedragen wordt. Het comité bestaat uit:

Anja Aaldering, directeur MJD
Klaas Swaak, oud PvdA-wethouder Sociale Zaken
Ulfert Molenhuis, voorzitter Voedselbank
Gerhard Ter Beek, pastor Open Hof
Peter Rutgers, directeur Werkpro
Sineke ten Horn, oud-hoogleraar zorgmanagement
Massoud Djabani, ITAC (Intercultureel Training & Advies Centrum)
Pieter Bregman, directeur Nijestee
Gerry Erenstein, directeur basisonderwijs O2G2
Chris Garrit, nachtburgemeester van Groningen
Bert Giskes, voorzitter FNV Mondiaal Noord
Patrick Poelma, coördinator Stichting Leergeld Groningen e.o.
Ed van Eijbergen, bestuurder FNV Bondgenoten
Alice Thijs, directeur Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn
Aletta van der Stap, voorzitter SOOG (Stedelijke Overleg Ouderenbonden Groningen)
Martin Sitalsing, directeur Bureau Jeugdzorg Groningen
Wietske Tinga, dominee
Erica van Lente, fractievoorzitter PvdA
Robert Prummel, fractievoorzitter Stadspartij
Jimmy Dijk, fractievoorzitter SP
Mattias Gijsbertsen, fractievoorzitter GroenLinks
Anne Kuik, fractievoorzitter CDA
Gerjan Kelder, fractievoorzitter Partij voor de Dieren