groetboekje

‘Groetboekje’ gepresenteerd – gratis op te halen bij Stips en GIC

Wethouder Jannie Visscher nam op 10 september het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje ‘Groeten uit de hele wereld’ met begroetingen in de de talen van de zeventig grootste migrantengroepen in de gemeente Groningen.

Klaas Vos biedt het eerste  exemplaar van Groeten uit de hele wereld aan wethouder Jannie Visscher aanHet kleurrijke boekje is een uitgave van de projectgroep Stadjers voor Compassie en een initiatief van projectgroeplid Klaas Vos, die het eerste exemplaar aan wethouder Visscher overhandigde. ‘Als je elkaar beter leert kennen, blijkt steeds dat je veel gemeen hebt met mensen die op het eerste gezicht heel anders zijn’, vertelde wethouder Visscher in haar dankwoord. ‘En elkaar leren kennen begint met elkaar groeten. Ik ben daarom heel blij met het initiatief van dit boekje en ik hoop dat veel stadjers er gebruik van maken’.

Na de presentatie van het boekje volgde een informele dialoog met de wethouder en de dertig belangstellenden in de zaal over het gemeentelijke diversiteitsbeleid. De conclusie was dat er nog genoeg problemen zijn, maar dat er ook veel reden is om te vieren hoe allerlei verschillende mensen en groepen echt samenleven in de stad.

Groeten uit de hele wereld is gratis op te halen bij alle Stips in Groningse wijken en bij het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Kreupelstraat.