Wiebe Kremer

Compassie in Groningen
Compassie betekent: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. De Gezinsbode zet een aantal stadjers in de schijnwerper die dat enthousiast in de praktijk brengen.

‘Ik haal energie uit vrijwilligerswerk’

wiebe_kremerWiebe Kremer werkte bij de politie, is nu met pensioen en doet veel vrijwilligerswerk. Hij werkt bij Stip Lewenborg, helpt belastingpapieren invullen, organiseert jaarlijks een gezinsdag voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en coördineert de Humanitas Hulpdienst Lewenborg en omgeving. ‘Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld tuinhulp, boodschappen doen, begeleiding bij doktersbezoek of andere kleine klusjes. Ik zorg dat er een vrijwilliger komt die de taak uitvoert.’

Wiebe doet ook regelmatig zelf een klusje. Hij geniet ervan dat hij een band kan opbouwen met mensen en dat ze blij zijn met de hulp. Het is druk, maar leuk werk. Wiebe: ‘Ik ben mantelzorger voor mijn vrouw, die een herseninfarct gehad heeft. Ik haal mijn energie om de mantelzorg te kunnen doen uit het vrijwilligerswerk’.

Wiebes tip voor mensen die ook iets voor anderen willen doen: ‘Kies iets dat je leuk vindt. Stel, je houdt van ICT. Dan kun je de website van een vereniging onderhouden. Of uitleg geven over computergebruik. Heb je groene vingers, dan is die tuinklus misschien iets voor jou.’