De compassie van Hedwich Kamphuis

Ik citeer Jan Spiller: COMPASSIE DOOR KENNIS “…werkelijk onbevooroordeeld begrip leidt rechtstreeks naar onvoorwaardelijke liefde. Want hoe immers kunnen we nog boos op iemand zijn, wanneer we ten volle begrijpen hoe hij in elkaar zit en weten wat zijn mankementen zijn? We doen allemaal naar beste vermogen wat we kunnen en streven er allemaal naar onze onvolkomenheden te overwinnen. Waarom? Omdat dat praktisch is. Onze mankementen verhinderen dat we krijgen wat we graag willen. In dit opzicht zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.”
uit astrologie voor de ziel 1997