SKSG een compassie wereldreis

 • Activiteit: Een compassie wereldreis – theaterproject voor kinderen van zes tot en met tien jaar van de locaties van SKSG
 • Door wie: SKSG
 • Datum: 4 april 2012
 • Tijd: 14.00 – 16.30 uur
 • Plaats: Vensterschool Vinkhuizen, Siersteenlaan Groningen
 • Kosten: het gehele middagprogramma is gratis voor alle deelnemers.
 • Meer informatie:  w.vandergoot@sksg.nl of goedontmoet@stadjersvoorcompassie.nl

 Inleiding

Het reisbureau “Goed Ontmoet” organiseert een wereldreis op Gulden Regel Dag.  Hondervijftig kinderen gaan op deze reis in vijf continenten op zoek naar de gulden regel. De gulden regel is de basis voor compassie.

Voorstellingen en workshops

Het theaterproject omvat vijf professionele korte voorstellingen en workshops over compassie. Deze activiteiten maken deel uit van een spel, waarin kinderen groepsgewijs een route afleggen en de hele wereld over reizen. Onderweg ontmoeten ze kinderen en mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Na een voorstelling krijgen de kinderen een doe-opdracht.
Compassie wordt gedefinieerd als respect hebben voor en aardig zijn voor anderen, ook al zijn ze heel anders.

Voor wie?

Dit project is bedoeld voor kinderen van zes tot en met tien jaar van de locaties van SKSG uit alle wijken en het Westerkwartier.  Ook kinderen van de Buiten Schoolse Opvang en het Na Schoolse Activiteiten & Kinderwerk uit Vinkhuizen en Hoogkerk zijn uitgenodigd. In totaal kunnen er honderdvijftig  kinderen meedoen.

Kosten

Het gehele  middagprogramma is gratis voor alle deelnemers.

Voorbereiding

In februari en maart vindt de voorbereidingen van het Compassieproject plaats.  Daartoe worden diverse workshops gehouden, deels onder leiding van medewerkers van SKSG. Ook zijn daarvoor vakdocenten en professionals ingehuurd. Voor deze workshops wordt een kostprijs berekend.

De voorbereiding door medewerkers van SKSG bestaat onder uit:

 • Het invullen van het paspoort dat meegaat op reis, tijdens de reis worden hierin de stempels van de verschillende bezochte landen verzameld
 • het spelen van een speciaal voor dit project ontwikkeld compassiespel ; “Gulden Regel Spel”
 • de kinderen kunnen een bijdrage leveren aan de website www.stadjersvoorcompassie.nl
 • ook kunnen zij compassiedagboekjes  maken.

Workshops

Ook kunnen de  kinderen deelnemen aan een van de volgende workshops:

 • Ketting, armband of stoere Indianenamulet  maken met ‘Lieve Woordjes’;
 • Fotografiecursus: “Laat jezelf zien” , zie www.blijfkijken.nl, www.liefdevol.com;
 • Ja, bekijk me maar: van weggegooide spullen iets moois maken;
 • Kinderyoga:  ‘Op reis met jezelf en met elkaar’;
 • Filosoferen over respect;
 • Beeldende workshops.

Meer informatie:  w.vandergoot@sksg.nl of goedontmoet@stadjersvoorcompassie.nl