Samen stemmen (9 juni 2010)

Twee dominees, twee bestuursleden van moskeeën, een boeddhist een pandit (hindoepriester) en een humanist zijn samen naar stembureau 001 in het Groningse stadhuis gegaan om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij willen daarmee laten zien dat iedereen belang heeft bij een goed functionerende democratie, waar mensen ruimte krijgen, en aan anderen ruimte geven, om te leven naar hun eigen opvattingen. Om kwart voor negen werd Wietske Tinga geinterviewd door Radio Noord over deze actie voor het stadhuis op de Grote Markt.
voorhetsamenstemmenkopie

De vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen willen met hun actie het wederzijds respect laten uitkomen. Tegelijkertijd wordt hiermee het vertrouwen in de democratie uitgesproken. Een democratie kan alleen optimaal functioneren als de burgers gebruik maken van hun recht om te stemmen. Een democratische samenleving kenmerkt zich door wederzijds respect tussen de burgers en handhaving van voor iedereen geldende rechten en plichten, of het nu gaat om meerderheden of minderheden Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van godsdiensten en levensbeschouwingen op deze manier samen optrekken.

De deelnemers in het Platform voor Religie & Levensbeschouwing beschouwen de democratische rechtstaat als een belangrijke historische verworvenheid. Ze zijn er van overtuigd dat godsdiensten en levensbeschouwingen een samenbindende rol zouden moeten spelen in de samenleving. De gezamenlijke stemaanwezigheid wil dit onderstrepen en wil tegelijk een signaal zijn voor de eigen achterban in Groningen.

Met deze actie wordt aangesloten bij het landelijke initiatief van “In Vrijheid Verbonden”. Zo wordt in het hele land op 9 juni zichtbaar gemaakt , dat mensen vanuit hun levensbeschouwelijke overtuiging de waarde van de democratie willen benadrukken en daarin een samenbindende rol willen spelen.