Handvest voor compassie (27 december 2009)

Tijdens de lichtceremonie op 27 december 2009 presenteerden wij het handvest voor compassie

Het Handvest voor Compassie is een initiatief van Karen Armstrong. Vanuit 180 landen hebben 150.000 mensen bijdragen ingestuurd. Centraal staat de ‘gulden regel’; wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, die in vele vormen de basis is van (wereld) religies en filosofische tradities.

Op 12 november 2009 is het handvest gepresenteerd aan de wereld. Het platform Religie en Levensbeschouwing in Groningen wil graag bijdragen aan de verspreiding van de gedachten van het handvest en zal de komende tijd daartoe actie ondernemen.

Charter for Compassion

onderteken het handvest voor compassie op de internationale website:

www.charterforcompassion.org