Auteursarchief: admin

Compassiedag (11 november 2011)

Na een schijnbare stille periode, waarin achter de schermen heel hard werd gewerkt, kunnen we nu onze volgende activiteit bekendmaken. Op 11 november gaat het project “stadjers voor compassie” van start. Het Handvest voor Diversiteit wordt gepresenteerd en ondertekend door de ambassadeurs van het project. De speciale website voor het project wordt rond 17:00 uur gelanceerd. Www.stadjersvoorcompassie.nl moet in de loop van de komende maanden een (digitale) plek worden waar compassie in de stad zichtbaar wordt. Op de bijeenkomst op 11 november geven we de aftrap en we hopen dat vele stadjers daarna de bal in beweging houden en de gulden regel: “behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden” in praktijk gaan brengen.

Op naar “Groningen compassiestad”.

Lichtceremonie (18 december 2011)

Op zondag 18 december organiseren we voor de derde keer een lichtceremonie. Dit jaar staat die in het licht van compassie en diversiteit. Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle tradities, culturen en levensbeschouwingen en vraagt van ons anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Vanuit een verscheidenheid aan tradities zullen we laten zien, horen of beleven wat licht en compassie voor ons betekenen. U bent van harte welkom om de lichtceremonie mee te maken:

18 december, 15:00 – 16:00
in de Synagoge, Folkingestraat 60.

Na afloop is er de gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog even na te praten.
uitnodiging lichtceremonie 2011

Open Huis (1 april 2012)

Op zondag 1 april zijn er weer tal van (gods)huizen opengesteld voor een informatief bezoek. Een tipje van de sluier: u kan een hindoe-dienst bijwonen, een rituaal van de vrijmetselaars, mediteren bij de boeddhisten of een kerk in een bijna vergeten hoekje in de Groningse binnenstad bezoeken. En dat is nog maar een kleine greep uit het aanbod van dit jaar.

download folder (pdf op A4)

Bevrijdingsfestival (5 mei 2012)

Op 5 mei stond onze campagne STADJERS VOOR COMPASSIE op de informatiemarkt van het bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen. Het handvest voor diversiteit kan alleen online ondertekend worden maar we hopen dat we veel mensen kunnen attenderen op de campagne en zo ons doel; compassie weer tot middelpunt van ons moreel handelen te maken, een stapje dichterbij brengen. Zoals het in het handvest verwoord is: “Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft om compassie te tonen: om zich te verplaatsen in een ander, door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met volle aandacht aanwezig, empatisch en respectvol. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie. Compassie kan grenzen tussen mensen slechten en vormt de basis van samenleven, ook in onze stad.”

Diversity Day (6 oktober 2012)

Op zaterdagmiddag 6 oktober 2012 werd op en rond het Waagplein in Groningen een diversiteitsdag georganiseerd door het Discriminatie Meldpunt Groningen in samenwerking met ondermeer het Platform Religie en Levensbeschouwing. Het was een verrassende en boeiende middag. zie deze link.

Muziektheater: ‘ik noem je sneeuw’ (2 november 2012)

Muziektheater:
‘ik noem je sneeuw’  UITVERKOCHT!

Op vrijdag 2 november 2012 om 20:00 uur speelde Stichting Theamus in een uitverkocht Prinsentheater een stuk over twee moeders die voor altijd verbonden zijn door hun zonen. De ene zoon sterft op 16 september 2001 in het World Trade Center. De ander wordt als terrorist tot levenslang veroordeeld.

Na de voorstelling bleven 50 mensen in de zaal voor een nagesprek onder leiding van Wietske Tinga. Kippenvelmomenten werden gedeeld en er werd, ondermeer, gesproken over de positie van moslima’s ná “9-11”.

fotos van zaal en voorstelling

iknoemjesneeuwwebsite

Lichtceremonie (23 december 2012)

Op zondag 23 december, de zondag vlak na de zonnewende op 21 december organiseren wij weer een lichtceremonie. Al duizenden jaren worden op deze dag midwinter gevierd, de dagen gaan na deze dag weer lengen. Het licht, symbool van het goede, van kracht en groei, komt terug. In vele culturen en levensbeschouwingen wordt een lichtfeest gevierd. Het christelijke Kerstfeest, het Scadinavische Joel, het joodse Channukah, het hindoeïstische Divali, enzovoort.

In Groningen vieren we dit jaar voor de vierde keer een lichtceremonie voor mensen van alle culturen, religies en levensbeschouwingen. We gaan daarvoor iedere keer naar een andere plek: deze keer zijn we te gast in het gebouw van de Turkse moskee; de voormalige Sionskerk aan de Korreweg 200. Het thema is dit jaar “samen beleven”. Mensen zullen vanuit verschillende tradities iets laten horen of zien van de betekenis van licht. En natuurlijk wordt het licht weer gedeeld met alle aanwezigen. De ceremonie begint om 14:30 uur, en duurt inclusief de koffie en thee na afloop tot 16:00 uur. U bent van harte uitgenodigd dit samen met ons te komen beleven.

In de gebedsruimte van de moskee ligt een prachtig tapijt. Betreden uitsluitend op sokken!

Wilt u voorafgaand of na afloop van de lichtceremonie meekijken bij het gebed van de moslims? Ook hierbij bent u welkom, om 14:10 en 16:25 is het gebedstijd, het gebed duurt ongeveer 10 minuten.

Tiende verjaardag! (17 maart 2013)

Het platform vierde zondag 17 maart 2013 haar tiende verjaardag.

“Het was een mooie verjaardagviering van het Platform afgelopen zondag. De inleider voerde ons terug in de tijd tot 1000 jaar voor Christus. Daarna kwam ik in een dialooggroep die voelde als een warm bad. We kwamen tot de conclusie dat een basisvertrouwen het beste is wat je je kinderen of een nieuwe generatie kunt meegeven. En dat je dat het beste kunt doen door hun liefde te schenken.
Volgens de inleider helpt een religie/levensbeschouwing om te gaan met de zinloosheid van het bestaan. Misschien is liefde wel iets dat zin geeft aan het bestaan.”

(een bezoeker)

Compassieprijs 2015

Compassieprijs 2015

De Nederlandse Compassieprijs 2015 staat in het teken van compassie en verbinding

De Compassieprijs 2015 wordt uitgereikt aan iemand die harten verzacht en mensen verbindt die in onze samenleving niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.

Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en jong: ze leven ieder in hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse samenleving vormt. Het SCP spreekt van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.’

Daarom willen wij de Compassieprijs 2015 graag uitreiken aan iemand die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.

Kent u iemand die zich hiervoor inzet?
Dan kunt u hem of haar nomineren voor de landelijke Compassieprijs 2015. De Compassieprijs wordt uitgereikt op zaterdag 18 april  tijdens Inspiratie 2015 in Utrecht en sluit aan bij het thema van Inspiratie 2015: Connected. Waaraan verbind jij je verhaal?
Nomineren kan tot 1 maart 2015.

Basis van Compassie

De basis van compassie ligt in de leefregel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Van de prijswinnaar verwachten wij dat hij of zij dit principe op een opmerkelijke manier heeft vormgegeven in de Nederlandse samenleving. De jury zal daarbij nadrukkelijk kijken naar de overdraagbaarheid van de bijdrage.

Prijs

De Compassieprijs bestaat uit een compassielamp en een bedrag van 1.000 euro. De prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door een andere groep binnen steeds weer een ander domein. Dit jaar is dat het domein Samenleving. De prijs is een initiatief van de Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en Het Apostolisch Genootschap. Zij verzorgen dit jaar ook de uitreiking i.s.m. de stichting Handvest voor Compassie NL. (www.handvestvoorcompassie.nl)

Eerdere winnaars

In 2014 werd de Compassieprijs uitgereikt aan Peter Leslie  voor zijn Project Mindlab, een lesprogramma dat jongeren helpt na te denken over de rol die zij in de samenleving willen en kunnen vervullen (categorie Jeugd). In 2013 won Marjolein Onvlee/ Radio Steunkous (categorie Media), in 2012 Ambrose Ongwen (categorie Sport) en in 2011 Bright O’Richards (categorie Kunst en Cultuur).

Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor de Compassieprijs 2015? Dat kan tot 1 maart 2015. Download het aanmeldformulier op http://www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015/compassieprijs-2015.html

en stuur deze als attachment aan mverduyn@apgen.nl naar ons terug of stuur deze per post naar:

Compassieprijs 2015
p/a postbus 116
3740 AC Baarn

compassielogo

Nonviolent Communication

Het doet ons plezier te kunnen melden dat Christiaan Zandt, sympathisant van het handvest voor compassie én Groninger, onlangs officieel gecertificeerd is als trainer Nonviolent Communication bij het Center for NVC in Amerika. Hij is dit als enige in de noordelijke drie provincies, met zijn werkplek in de compassievolle Stad.

We wensen hem veel succes.