Discussieavond Christendom en Boeddhisme (1 oktober 2010)

Of we ons verbonden voelen met het christelijk geloof of niet, de Nederlandse cultuur blijft doortrokken van christelijke elementen. Tegelijkertijd zien we dat andere religies hun plaats zoeken in dezelfde samenleving. Dit geldt zeker ook voor het boeddhisme.
Het centrum voor Vipassana Meditatie in Groningen is zo’n plaats waar het boeddhisme voet aan de grond heeft gekregen. Eerder al werd er een dialoog bijeenkomst met een vertegenwoordiger van een christelijke kerk gehouden. Dit op initiatief van het Platform Religie en levensbeschouwing in de Provincie Groningen.
Eén avond bleek veel te kort om tegemoet te komen aan de uitwisselingsbehoefte die er leefde. Dit was reden om er een vervolg aan te geven, maar nu toegespitst op begrippenparen die wellicht een brug voor verstandhouding vormen tussen beiden religies. Bijvoorbeeld: woord/ervaring, zonde/karma, verlossing/verlichting.
Wat komt bekend voor, vanuit een christelijke cultuur, en wat duidt op een ander perspectief?
Ank Schravendeel zal als vipassana leraar meedenken over de vraag of het inderdaad zo anders is.

Als “leitmotiv” zal de uitspraak van Inyat Kahn fungeren: “de mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet” .

Tijd: vrijdagavond 1 oktober 19.30- 22.00 uur
Locatie: Kamerlingh Onnesstraat 71, 9727 HG Groningen
Begeleiding: Ank Schravendeel en Vera Wallis de Vries
Bijdrage: 5 euro
Informatie: 0515-540430 / aschravendeel@hetnet.nl

Opgave vooraf is niet nodig