Stadjers voor Compassie (1 juni 2011)

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om, geïnspireerd op het handvest voor compassie, een handvest op te stellen gebaseerd op de gulden regel: “behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden”. Deze regel ligt ten grondslag aan vele filosofische en religieuze stromingen, en het is een prima regel om het samenleven in de stad op te baseren. Vandaag heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen ons plan voor een campagne “stadjers voor compassie” goedgekeurd. We gaan drie jaar lang, samen met iedereen die een bijdrage wil leveren, werken aan compassie in de stad. Het Groningse handvest heet “Handvest voor Diversiteit”, dat geeft aan wat het doel is van de activiteiten die ontplooid gaan worden: kennis opdoen over de diversiteit die Groningen kenmerkt en het waarderen van elkaar met de gulden regel in gedachte.