2011 jaar van compassie (1 januari 2011)

We zijn bezig met het voorbereiden van activiteiten om het handvest voor compassie te laten leven in de stad Groningen. Het handvest is een tekst samengesteld door duizenden mensen van heel veel verschillende levensbeschouwingen. Het geeft aan dat we de gulden regel zouden kunnen hanteren om goed samen te leven. De gulden regel komt in vele vormen voor bij godsdiensten, religies, filosofische stromingen en levensbeschouwingen. In 2011 gaat veel van onze energie naar activiteiten rond compassie. We nodigen iedereen die mee wil doen uit om óók plannen te maken om iets te doen met de ideeën van het handvest. Niet alleen levensbeschouwelijke organisaties maar ook bedrijven, verenigingen, wijken, instellingen, scholen enzovoort. Meedoen of meer informatie? Neem hierover contact met ons op!