Midzomermarkt 2022 – verslag

Midzomermarkt 12 juni 2022 in de Doopsgezinde kerk Groningen

“Terug naar normaal – samen leven na Corona” was het thema van de midzomermarkt in de Doopsgezinde kerk Groningen. “Over een toekomst waarin we weer ‘normaal’ hopen samen te leven.” De zon schijnt, volle terrasjes en shoppende mensen in Groningen centrum. Alles is ‘normaal’ lijkt het, maar ondertussen woekert de oorlog in Oekraïne door. Wat is normaal eigenlijk? En wordt het leven ooit ‘normaal’?

De opening door Edgar Kuijer (Bahaï) laat de onzekerheid van de afgelopen periode zien. Zoals de lichtceremonie die in december 2021 een avond van te voren wordt afgelast wegens een lockdown en het thema van de midzomermarkt wordt ingehaald door de Oekraïense oorlog. Alles lijkt veranderlijk.

Marc Pauly (Katholicisme) stelt het pacifisme aan de kaak. Hij vraagt zich af in hoeverre geweldloos verzet juist vanuit de verschillende religies meer in ogenschouw zou moeten worden genomen. Aisa Kariman (Islam) vertelt over de liefdadigheid, wat centraal staat in de Islam, zoals in de vorm van vrijgevigheid naar elkaar. Leo Dvortsin (Jodendom) deelt over wat normaal is in het Jodendom en hoe het delen van normen leidt tot een normaal of normerend bestaan, waarin herkenbaarheid en betrokkenheid de hoofdrol spelen.

Boven de sprekers hangen 22 tekeningen, gemaakt door schoolklas 8 leerlingen van de St. Franciscusschool Groningen. Anne Pauly (Universeel Soefisme) en Els Fongers (Islam) zijn met hen in gesprek geweest over wat er allemaal veranderd is, wat normaal is en hoe ze de toekomst zien. Over de toekomst hebben de leerlingen veel goede ideeën, vooral het milieu, huisvesting, samenzijn en vrijheid staan voorop.

De praatjes worden afgewisseld met dansen van een dansgroep o.l.v. Kaya Wolff. De dansen hebben een intieme sfeer en laten je stilstaan bij de betekening van verbinding en vrijheid, van hardheid tegenover zachtheid. Tja, helaas, het interreligieuze gelegenheidskoor o.l.v. Cobien Niewpoort kon helaas niet plaatsvinden wegens een Coronabesmetting…

De middag wordt afgesloten met een koffie, thee en koekjes. Bezoekers praten na met uitwisseling over de verschillende geloofsovertuigingen. Er waren niet veel mensen, desalniettemin zeker een geslaagde en verrijkende middag! De middag is online terug te zien op: www.kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen.