Auteursarchief: Gertjan Bozuwa

Lichtceremonie 2022 ‘Portretten van Verlichting’

Op zondag 18 december organiseert het Platform Religie en Levensbeschouwing een Lichtceremonie in Synagoge Groningen. Tijdens deze ceremonie wordt de expositie ‘Portretten van Verlichting’ geopend, waarin kunstenaar Ron Glasbeek verschillende (religieuze) lichtbronnen heeft geportretteerd.

De lichtceremonie is ontleend aan een ritueel van het Universeel Soefisme, waarbij voor de zes grootste godsdiensten een kaars wordt aangestoken, aangevuld met een zevende kaars voor ‘allen die in tijden van duisternis het licht brandende hebben gehouden’. Het licht zal in deze ceremonie ook aan de bezoekers worden doorgegeven. Naast het ritueel zullen er beschouwingen worden gedeeld vanuit verschillende religies over het thema licht en verlichting. De Lichtceremonie wordt dit jaar gecombineerd met de opening van de tentoonstelling ‘Portretten van Verlichting’. Glasbeek (1952) is werkzaam in Groningen als beeldend kunstenaar en muzikant.

“Het was donker en ongezellig in m’n atelier tegen de Kerst eind 2020 en coronatijd. Toch maar de TL’s aan? Een antieke kandelaar met kaars die mijn ouders lang geleden beurtelings begeleide tijdens de rouwdienst, stond op onze slaapkamer. Ik haalde hem van boven, nam hem mee naar het atelier en stak de kaars voor het eerst weer eens aan.”; aldus Glasbeek. Het bleef niet bij die ene kaars, want Glasbeek maakte een serie schilderijen en dit resulteerde in ‘Portretten van Verlichting’.

Lichtceremonie

Datum & tijd: Zondag 18 december om 16.00 uur, vanaf 15.30 uur inloop met koffie/thee
Locatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60 te Groningen
Entree: Gratis, aanmelden is niet nodig

Flyer Lichtceremonie 2022 (pdf; 1,8 MB)

Midzomermarkt 2022 – verslag

Midzomermarkt 12 juni 2022 in de Doopsgezinde kerk Groningen

“Terug naar normaal – samen leven na Corona” was het thema van de midzomermarkt in de Doopsgezinde kerk Groningen. “Over een toekomst waarin we weer ‘normaal’ hopen samen te leven.” De zon schijnt, volle terrasjes en shoppende mensen in Groningen centrum. Alles is ‘normaal’ lijkt het, maar ondertussen woekert de oorlog in Oekraïne door. Wat is normaal eigenlijk? En wordt het leven ooit ‘normaal’?

De opening door Edgar Kuijer (Bahaï) laat de onzekerheid van de afgelopen periode zien. Zoals de lichtceremonie die in december 2021 een avond van te voren wordt afgelast wegens een lockdown en het thema van de midzomermarkt wordt ingehaald door de Oekraïense oorlog. Alles lijkt veranderlijk.

Marc Pauly (Katholicisme) stelt het pacifisme aan de kaak. Hij vraagt zich af in hoeverre geweldloos verzet juist vanuit de verschillende religies meer in ogenschouw zou moeten worden genomen. Aisa Kariman (Islam) vertelt over de liefdadigheid, wat centraal staat in de Islam, zoals in de vorm van vrijgevigheid naar elkaar. Leo Dvortsin (Jodendom) deelt over wat normaal is in het Jodendom en hoe het delen van normen leidt tot een normaal of normerend bestaan, waarin herkenbaarheid en betrokkenheid de hoofdrol spelen.

Boven de sprekers hangen 22 tekeningen, gemaakt door schoolklas 8 leerlingen van de St. Franciscusschool Groningen. Anne Pauly (Universeel Soefisme) en Els Fongers (Islam) zijn met hen in gesprek geweest over wat er allemaal veranderd is, wat normaal is en hoe ze de toekomst zien. Over de toekomst hebben de leerlingen veel goede ideeën, vooral het milieu, huisvesting, samenzijn en vrijheid staan voorop.

De praatjes worden afgewisseld met dansen van een dansgroep o.l.v. Kaya Wolff. De dansen hebben een intieme sfeer en laten je stilstaan bij de betekening van verbinding en vrijheid, van hardheid tegenover zachtheid. Tja, helaas, het interreligieuze gelegenheidskoor o.l.v. Cobien Niewpoort kon helaas niet plaatsvinden wegens een Coronabesmetting…

De middag wordt afgesloten met een koffie, thee en koekjes. Bezoekers praten na met uitwisseling over de verschillende geloofsovertuigingen. Er waren niet veel mensen, desalniettemin zeker een geslaagde en verrijkende middag! De middag is online terug te zien op: www.kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen.

Midzomermarkt 2022

Religies en levensbeschouwingen presenteren zich op Midzomermarkt


Terug naar normaal – samen leven na corona

Lang dachten of hoopten we dat alles weer normaal zou worden als het coronavirus zou verdwijnen. Maar toen kwam de oorlog in Oekraïne. Wordt het leven dan nooit meer normaal? 
Hierover gaat het tijdens de Midzomermarkt 2022 van het Platform Religie en Levensbeschouwing op 12 juni in de Doopsgezinde kerk in Groningen. De bijeenkomst werpt een blik een toekomst waarin we weer ‘normaal’ hopen te kunnen samenleven. Tijdens de Midzomermarkt is iedereen welkom om gezamenlijk stil te staan bij ‘wat is normaal’ en ‘wat is samenleven’. De bezoekers kunnen luisteren naar muziek en verhalen en kijken naar muziek, dans en tekeningen die getuigen van verschillende visies op ‘samen leven’. 
Vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen houden korte lezingen over het thema. Ook presenteren zij zich om voorafgaand aan en na afloop van het inhoudelijke programma in marktkraampjes op het pleintje voor de Doopsgezinde kerk. Het publiek kan bij hen terecht voor schriftelijk of mondelinge informatie.

Midzomermarkt Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen
Datum: zondag 12 juni 2022
Aanvang: 16.00 uur (deur open 15.45 uur)
Locatie: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 Groningen
Toegang: gratis

Flyer (pdf)

Het programma is online live te volgen:
www.kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen

Lichtceremonie 2021

Lichtceremonie in Winsum met tolk Nederlandse Gebarentaal


Terug naar normaal – samen leven na corona

Samen leven in coronatijd is allesbehalve normaal. De samenleving lijkt verdeeld geraakt, in tegenstanders en voorstanders van verschillende overheidsmaatregelen. Misschien wordt alles weer normaal als het coronavirus verdwijnt. Maar doet het maatschappelijke verdeelvirus dat dan ook? Daarover gaat de Lichtceremonie 2021 van het Platform Religie en Levensbeschouwing op 19 december in de Centrumkerk in Winsum.Tijdens de Lichtceremonie in Winsum is iedereen welkom om stil te staan bij ‘wat is normaal’ en ‘wat is samenleven’. De bezoekers kunnen luisteren en kijken naar verhalen, muziek, dans en tekeningen die getuigen van verschillende visies op samen leven. Geïnspireerd door diverse religies, levensbeschouwingen en groepen, waaronder ook scholieren en een lid uit de Dovengemeenschap. Een blik op een toekomst waarin we weer ‘normaal’ kunnen samenleven.

Kooroptreden en kaarsen aansteken

Tijdens de Lichtceremonie treedt nogmaals het Platformkoor op, een interreligieus koor o.l.v. dirigente Cobien Nieuwpoort dat speciaal voor de Lichtceremonie is opgericht. Op het repertoire staan liederen die een verbinding hebben met het thema ‘Terug naar normaal’ zoals Better times will come en Healing light.
Tijdens de Lichtceremonie steken vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen voor elkaar als blijk van respect een kaars aan. De bezoekers krijgen ieder een brandend kaarsje uitgereikt.

Lichtceremonie 2021

Datum: zondag 19 december
Aanvang: 15.30 uur (deur open 15.00 uur)
Locatie: Centrumkerk Winsum, Hoofdstraat W36 (makkelijk bereikbaar met OV)
Toegang: gratis, geldige QR-code (3G) nodig evenals aanmelding i.v.m. beperkte zitplaatsen: edgarkuijer65@gmail.com
De ceremonie is online live te volgen en achteraf bekijken kan ook: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10495
Na enkele dagen ook online te zien op ons YouTube kanaal: https://tinyurl.com/PRLgroningen

Flyer bekijken of downloaden

Lichtceremonie 2020

Online deelname live of achteraf

Lichtceremonie Groningen 2020 in teken van Vrijheid

GRONINGEN – De jaarlijkse Lichtceremonie in Groningen gaat dit jaar over het bijzonder actuele thema ‘vrijheid’. Vertegenwoordigers van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groepen behandelen dit thema op uiteenlopende en originele manieren. Ook steken zij uit respect kaarsjes voor elkaar aan. Iedereen kan online deelnemen aan de Lichtceremonie.

In de huidige coronacrisis wordt veel gesproken over het thema ‘vrijheid’ en worden we geconfronteerd met beperkingen. We mogen anderen niet altijd meer begroeten en ontmoeten zoals we willen. We moeten vaak een mondkapje dragen. Deelname aan openbare en zelfs privé activiteiten zijn beperkt.

Lichtceremonie 2020 VrijheidHoe wordt vanuit de verschillende religies en levensbeschouwingen gekeken naar vrijheid? Waarin en hoe vindt je vrijheid? Daarover gaat de Lichtceremonie 2020. Dit jaar in de Doopsgezinde kerk te Groningen met bijdragen vanuit het Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme, Bahai, Vrijmetselaarij en Universeel Soefisme.

De Lichtceremonie is dit jaar vanwege de coronacrisis niet fysiek te bezoeken. Het Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen heeft besloten tot een online bijeenkomst waaraan iedereen live kan meedoen via de de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen. Ook kan de opname van de Lichtceremonie achteraf via dezelfde link worden bekeken.

Lichtceremonie 2020

Zondag 13 december, 16.00 uur (achteraf bekijken ook mogelijk)

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen

Deelname is gratis. Wel worden deelnemers vanwege het thema vrijheid opgeroepen een donatie te doen aan Amnesty International via https://www.amnesty.nl/steun-ons

Flyer Lichtceremonie 2020 (pdf)

Orgaandonatie: naastenliefde of weggeven van je ziel?

NB: onderstaande activiteit gaat niet door i.v.m. de Coronacrisis

Binnenkort wordt de nieuwe wet op orgaandonatie van kracht. Over de wet wordt door verschillende bevolkingsgroepen verschillend gedacht. Daarom wordt op 26 april in Groningen een speciale middag georganiseerd waarop personen en groeperingen kunnen laten weten hoe zij over orgaandonatie denken. Ben je tegen donatie omdat je ook een stukje van je ziel mee weggeeft? Of ben je voor omdat het een vorm van naastenliefde is?

De nieuwe wet op orgaandonatie gaat op 1 juli 2020 in. De overheid vraagt de mensen van 18 jaar en ouder het donorregister in te vullen, of ze wel of niet organen of weefsels willen geven na hun overlijden. Dit ten behoeve van patiënten die het nodig hebben. Als je geen keuze invult in het donorregister, dan betekent dat dat je organen naar een patiënt kunnen gaan.

Voor A.M.O.R.C.* Noord-Nederland en Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen is de nieuwe wet aanleiding om over dit voor velen lastige onderwerp een informatie- en discussiebijeenkomst te organiseren. Het doel van deze middag is het publiek de gelegenheid te geven zich hierover breed te oriënteren om zodoende een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Bekijk hier het persbericht (pdf)

Programma

wanneer: zondagmiddag 26 april 2020, 14.00-17.00 uur; gaat niet door !!
waar: Centrum De Poort.
Locatie Friesestraatweg 31, Groningen
toegang: vrijwillige bijdrage
aanmelding: www.cursuscentrumdepoort.nl
informatie: jocla40@gmail.com en  gradusserno@gmail.com
14.00-14.05 uur Opening. Welkom door Ineke Nederveld, A.M.O.R.C.
14.05-14.10 uur Doel van de middag. Afgevaardigde van het Platform
14.10-14.30 uur Orgaandonatie in een notedop. Jikke de Vries-van Dijk
14.30-14.45 uur Orgaandonatie vanuit een humanistisch perspectief. Victor Bom
14.45-15.00 uur Orgaandonatie volgens het jodendom: vragen en overwegingen. Jacob
Ben-Chaim
15.00-15.15 uur Tibetaans boeddhistische perspectieven op orgaandonatie. Marieke
van Vugt
15.15-15.30 uur Orgaandonatie: enkele overwegingen vanuit het gedachtegoed van de
Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. Gradus Serno
15.30-15.45 uur Pauze
15.45-16.30 uur Discussiegroepen
16.30-17.00 uur Plenaire discussie en vragen
17.00 uur Sluiting

Lichtceremonie 2019

Lichtceremonie over vergeven

Hoe vatten verschillende religies en levensbeschouwingen vergeven op? Maken we allemaal niet “fouten” die blijven knagen? Een daad waar we ons voor schamen? En als iemand voordringt bij de kassa of je rechts inhaalt in het verkeer, wat doe je dan? Wat is de beleving van iemand die naar vergeving zoekt, hoe kun je vergeven en hoe vind je vergeving?

De Lichtceremonie staat dit jaar in het teken van ‘vergeven’ met een interview, een koor, muziek en korte bijdragen. Zoals altijd is er het kaarsenritueel om de verbinding tussen ons allen tot uitdrukking te brengen.

Je bent van harte welkom!

Plaats: Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67, Groningen
Datum: zondag 15 december
Tijd: 15.30 uur (inloop 15.00 uur)
Entree: gratis

Flyer (pdf)

Leven als dialoog: Martin Buber, het chassidisme en jij

In deze tijd van toenemende maatschappelijke polarisatie hoor je vaak de roep om meer dialoog. Via gespreksavonden, dialoogtafels, en andere ontmoetingsvormen probeert men het gesprek tussen mensen op gang te brengen. Maar bestaat er ook zoiets als een dialogische levenshouding? En wat betekent het om een wezenlijk contact met de ander te hebben?

De joodse filosoof Martin Buber (1878-1965) is de hoofdvertegenwoordiger van de dialogische filosofie, een filosofische stroming waarin dialoog centraal staat. Dialoog is voor Buber meer dan een gesprek, het is een vorm van zijn, het aannemen van een bepaalde houding tegenover de wereld die hij de ik-jijhouding noemde. In de ontwikkeling van zijn filosofie werd Buber beïnvloed door het chassidisme, een mystieke stroming binnen het Jodendom.

In deze bijeenkomst zullen we de dialogische filosofie van Martin Buber verkennen evenals de verbanden tussen zijn filosofie en het chassidisme. Dit gebeurt door middel van een lezing waarin ook korte films, praktische oefeningen en lezingen uit Bubers werk aan bod komen.​

Marc Pauly & Jacob Ben-Chaim

Zondag, 3 november van 15:00 tot 17:00 uur. ​De Poort, Moesstraat 20, Groningen.
​Beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site van De Poort