Guldenregeldag 19 mei 2015

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Deze gulden regel staat centraal op dinsdagavond 19 mei in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9. Spreker zal zijn Cees van Dam, taalkundige en filosoof, tevens actief in de vrijmetselarij. Zijn inleiding zal ongetwijfeld uitmonden in een levendige discussie.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toegang en consumpties gratis.