Leven als dialoog: Martin Buber, het chassidisme en jij

In deze tijd van toenemende maatschappelijke polarisatie hoor je vaak de roep om meer dialoog. Via gespreksavonden, dialoogtafels, en andere ontmoetingsvormen probeert men het gesprek tussen mensen op gang te brengen. Maar bestaat er ook zoiets als een dialogische levenshouding? En wat betekent het om een wezenlijk contact met de ander te hebben?

De joodse filosoof Martin Buber (1878-1965) is de hoofdvertegenwoordiger van de dialogische filosofie, een filosofische stroming waarin dialoog centraal staat. Dialoog is voor Buber meer dan een gesprek, het is een vorm van zijn, het aannemen van een bepaalde houding tegenover de wereld die hij de ik-jijhouding noemde. In de ontwikkeling van zijn filosofie werd Buber beïnvloed door het chassidisme, een mystieke stroming binnen het Jodendom.

In deze bijeenkomst zullen we de dialogische filosofie van Martin Buber verkennen evenals de verbanden tussen zijn filosofie en het chassidisme. Dit gebeurt door middel van een lezing waarin ook korte films, praktische oefeningen en lezingen uit Bubers werk aan bod komen.​

Marc Pauly & Jacob Ben-Chaim

Zondag, 3 november van 15:00 tot 17:00 uur. ​De Poort, Moesstraat 20, Groningen.
​Beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site van De Poort