Persbericht Compassieprijs 2016

Compassieprijs 2016 in het teken van een humane economie

compassieprijs 2016Economie en compassie; ze worden niet snel in één adem genoemd.
De één gaat over geld en winst, het ander over empathie en mededogen.
Toch is een verbinding tussen beiden mogelijk en van groot belang voor menselijk welzijn en maatschappelijke stabiliteit.

De Compassieprijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’ en bestaat sinds 2011.
De Compassieprijs 2016 wil waardevolle aanzetten tot een humane economie ondersteunen.
Mensen die zich op dit terrein binnen de Nederlandse samenleving verdienstelijk maken met kleine bedrijven (tot 50 werknemers) of met andere belangrijke initiatieven -bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, boeken, onderzoeken of projecten- kunnen tot 8 april a.s. genomineerd worden.

De Compassieprijs is een initiatief van de Stichting Handvest voor CompassieNL.
Dit jaar werkt de stichting samen met de Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse partij Nida vanwege de ondertekening van het internationale Handvest voor Compassie door de stad op vrijdag 20 mei aanstaande. Tijdens een groot evenement zal ook de Compassieprijs 2016 worden uitgereikt.

Tot de jury van de Compassieprijs 2016 behoren:

Semiha Denktas
Head of Department Social & Behavioural Sciences at Erasmus University College
Marianne van den Anker
Voormalig wethouder Gemeente Rotterdam, programmamaker, presentator
Farid Darkaoui
Directeur Zaken Expert BV
Mustafa Kus
Voorzitter Stichting Omalief en winnaar Compassieprijs 2015
Ruben van Zwieten
Predikant en ondernemer, initiatiefnemer van De Nieuwe Poort (Amsterdam) en
De Nieuwe Poort in de Steigers (Rotterdam)

Zie voor meer informatie en het nominatieformulier:
http://www.handvestvoorcompassie.nl/compassieprijs