Welkom

Martinitorentop

Welkom op de website van Platform voor Religie en Levensbeschouwing.

Opgericht in 2002 met als doel onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers algemeen in Groningen te bevorderen.

Op deze site vindt u informatie over ons, over de deelnemers aan het platform en over onze activiteiten. Hier is ons YouTubekanaal.

Tevens bevat de site het archief van het project Stadjers voor Compassie, dat van 2011 t/m 2014 een eigen website heeft gehad.

Komende activiteiten

Midzomermarkt 2022 – verslag

Midzomermarkt 12 juni 2022 in de Doopsgezinde kerk Groningen

“Terug naar normaal – samen leven na Corona” was het thema van de midzomermarkt in de Doopsgezinde kerk Groningen. “Over een toekomst waarin we weer ‘normaal’ hopen samen te leven.” De zon schijnt, volle terrasjes en shoppende mensen in Groningen centrum. Alles is ‘normaal’ lijkt het, maar ondertussen woekert de oorlog in Oekraïne door. Wat is normaal eigenlijk? En wordt het leven ooit ‘normaal’?

De opening door Edgar Kuijer (Bahaï) laat de onzekerheid van de afgelopen periode zien. Zoals de lichtceremonie die in december 2021 een avond van te voren wordt afgelast wegens een lockdown en het thema van de midzomermarkt wordt ingehaald door de Oekraïense oorlog. Alles lijkt veranderlijk.

Marc Pauly (Katholicisme) stelt het pacifisme aan de kaak. Hij vraagt zich af in hoeverre geweldloos verzet juist vanuit de verschillende religies meer in ogenschouw zou moeten worden genomen. Aisa Kariman (Islam) vertelt over de liefdadigheid, wat centraal staat in de Islam, zoals in de vorm van vrijgevigheid naar elkaar. Leo Dvortsin (Jodendom) deelt over wat normaal is in het Jodendom en hoe het delen van normen leidt tot een normaal of normerend bestaan, waarin herkenbaarheid en betrokkenheid de hoofdrol spelen.

Boven de sprekers hangen 22 tekeningen, gemaakt door schoolklas 8 leerlingen van de St. Franciscusschool Groningen. Anne Pauly (Universeel Soefisme) en Els Fongers (Islam) zijn met hen in gesprek geweest over wat er allemaal veranderd is, wat normaal is en hoe ze de toekomst zien. Over de toekomst hebben de leerlingen veel goede ideeën, vooral het milieu, huisvesting, samenzijn en vrijheid staan voorop.

De praatjes worden afgewisseld met dansen van een dansgroep o.l.v. Kaya Wolff. De dansen hebben een intieme sfeer en laten je stilstaan bij de betekening van verbinding en vrijheid, van hardheid tegenover zachtheid. Tja, helaas, het interreligieuze gelegenheidskoor o.l.v. Cobien Niewpoort kon helaas niet plaatsvinden wegens een Coronabesmetting…

De middag wordt afgesloten met een koffie, thee en koekjes. Bezoekers praten na met uitwisseling over de verschillende geloofsovertuigingen. Er waren niet veel mensen, desalniettemin zeker een geslaagde en verrijkende middag! De middag is online terug te zien op: www.kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen.

Smeltkroes Groningen

smeltkroesMensen komen uit de hele wereld naar Groningen: als toerist, student, migrant, of anderszins. Het stadsbeeld en de leefomgeving worden zo bepaald door verschillende culturen. Toch blijft de stad een eenheid met een eigen sfeer en een opmerkelijke harmonie en dynamiek.

Men kan dus spreken van een Smeltkroes Groningen. Het ontbrak er alleen nog aan om dit in een beeld uit te drukken. Dit gebeurde in de loop van het project Stadjers voor Compassie, een gerichte inspanning in het kader van het diversiteitsbeleid van de gemeente Groningen, om met positieve aandacht naar verschillen te kijken.

De “vingerafdruk” op de beker toont een spoor van identiteit, van de verschillende talen, culturen en levensbeschouwingen die de stad rijk is. De groeten in verschillende talen drukken ook het motto van het project uit: niet ieder voor zich, maar laat je hart spreken.

De smeltkroes is voor 14,95 euro te koop bij VVV Groningen.

Archief