Mijn Compassie

Een van de onderdelen van de website van het project Stadjers voor compassie was de mogelijkheid voor bezoekers hun eigen compassie op de site te plaatsen in woord en beeld. Hieronder een bloemlezing van de inzendingen.

De compassie van Sora de Vries

Geplaatst op 3 juli 2013

Als ik weet dat het heel erg goed gaat met mijn dochter ben ik zo blij! Ze heeft een zware tijd gehad maar schijnt er heel sterk uitgekomen te zijn. En dat is goed voor iedereen, haar man, haar dochter en bovenal haarzelf. Heerlijk.

De compassie van Muriël Bezema

Geplaatst op 10 november 2012

Vandaag maakte mijn hart een sprongetje toen ik met mijn man en dochter naar de markt liep; daar stond zomaar een complimentenloket!! Nooit van gehoord, nooit eerder gezien, wat leuk, lief, hartverwarmend. Met een vol gevoel en een spontane glimlach nam ik mijn complimenten in ontvangst. En mijn dochter. En mijn man.
Wat een heerlijke manier om je compassie te uiten!!

De compassie van Evelien Stadt

Geplaatst op 5 november 2012

Compassie leert mij lief te hebben. Als ik in jouw schoenen stond, jouw leven leefde, deed ik mogelijk precies hetzelfde als jij nu doet. Het leert mij om over mijn eigen oordelen heen te stappen en te kijken naar het achterliggende waarom. Via mijn compassie naar anderen, leerde ik mezelf lief te hebben, door telkens aan mijzelf te vragen: “Als ik nu niet tegen mezelf, maar met een vriendin praat, wat zou ik dan zeggen?” Via eigenliefde leerde ik anderen lief te hebben, omdat we hetzelfde zijn.

De compassie van Ramona

Geplaatst op 31 oktober 2012

Compassie is het zien en horen van een ander zonder hier verantwoordelijkheid voor te voelen of oordeel over te hebben.
Compassie is het zien en horen van jezelf met volledig begrip en acceptatie.

De compassie van Jan Joseph Klootsema

Geplaatst op 7 oktober 2012

een mens te zijn voor en met een ander

De compassie van Erik

Geplaatst op 12 september 2012

Compassie is omgaan met anderen zonder jezelf op de voorgrond te zetten of weg te cijferen. Echt kijken zonder te oordelen. Rekening houden met een ander maar niet over je heen laten lopen. Compassie zit net zo veel in hoe je naar jezelf kijkt als hoe je naar een ander kijkt. Als je geen compassie hebt voor jezelf, kun je ook geen compassie hebben voor een ander.

De compassie van Klaas Vos

Geplaatst op 4 april 2012

Van Gogh - SamaritaanCompassie is voor mij open staan voor, en deel hebben aan het leven. Niet wegkijken.

Van Gogh zag het leven overal. Hij schilderde geen taferelen, maar energielichamen. De bodem beweegt zich voort als een depressie, om de wegkijker heen. De bergen werken zich omhoog als stapelwolken.

De compassie van Ramy de Leeuw

Geplaatst op 31 maart 2012

Er zijn voor een ander

De compassie van Hedwich Kamphuis

De compassie van Bernadette van Leeuwen

Geplaatst op 11 januari 2012

Compassie betekend voor mij, naar mezelf met mildheid kijken. Niet de donkere kant (waar ik soms niet mee overweg kan) te veroordelen en mezelf dan te verafschuwen! Ik ben ook die kant!

De compassie van Elja Talens

Geplaatst op 9 januari 2012

Compassie is voor mij contact maken op een aandachtige manier, door ons open te stellen, te kijken en te luisteren naar de ander zonder angst of oordeel. Zo ervaren we verbondenheid met iedereen en met de wereld om ons heen.

Marcel Proust schrijft: “De ware ontdekkingsreis ligt niet in het verkennen van nieuwe streken, maar in het kijken met nieuwe ogen”.

De compassie van Johannes Noorda

Geplaatst op 28 december 2011

Compassie is voor mij omzien naar elkaar.
Omzien naar die mensen die dat nodig hebben.

De compassie van Hedwich Kamphuis

Geplaatst op 13 december 2011

Voor mij betekent compassie een innerlijk weten en van binnen voelen dat ik en ieder ander precies zo zijn zoals bedoeld, elkaars gelijken.

De compassie van Creative Art

Geplaatst op 21 november 2011

De compassie van Christ van Beek

Geplaatst op 14 november 2011

Benader iedereen positief en je krijgt de werkelijke binnenkant te zien en dan doet de buitenkant er niet meer toe.

De compassie van Laurens

Geplaatst op 12 november 2011

Op elkaar leunen en elkaar een duwtje in de rug geven als dat nodig is!

De compassie van Frank Meuter

Geplaatst op 11 november 2011

Compassie voor echt respect, voor de underdog, voor transparantie en waarachtigheid, voor echte waarheidsvinding in echte religie en spiritualiteit en wetenschappen, voor gerechtigheid, voor vrijheid van censuur (door kranten en websites!), voor de vier vrijheden van F. D. Roosevelt, vrijheid van angst bijv. Dus compassie voor juist de zondebokken van partijpolitiek vanuit het Groninger Stadhuis, denk o.m. aan de Syrische kapper in de Gelkingestraat. Compassie tegen leeftijdsdicriminatie, wat wel in de Grondwet staat, maar zeker niet in het handvest van deze site. Compassie met benarde mantelzorgers en -vrijwilligers en mede-mensen in echt hoge nood bij zgn. vrijwilligers-organisaties, van “kerken” en Zonnebloem tot “Humanisten” in Stad. Compassie voor anno 2011 blindelings gedrogeerde mede-mensen in handen van de regionale psychiatrie.
Compassie tegen juist maatschappelijke en politieke polarisatie waar nu juist deze site het zaad van draagt, getuige de sessie op stads-politieke gemeentegrond per 11.11.’11. Compassie per saldo voor democratie als werkwoord van alle grondrechten sinds 1948 in pro-aktieve ruimdenkendheid met al haar diversiteit.

De compassie van Rabbijn Awraham Soetendorp

Geplaatst op 11 november 2011

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor het baanbrekende initiatief dat de projectgroep compassie genomen heeft.De stad Groningen heeft vandaag het voortouw genomen. Moge de stadjers voor compassie campagne vele stadsbesturen inspireren tot het bundelen van initiatieven die compassie en respect belichamen. Gisteren hebben wij de dag van respect gehouden waar een drieduizend scholen actief bij betrokken waren.Het was in de steden Rotterdam en Amsterdam die dit jaar het predicaat respectsteden droegen en overal in Nederland een waarachtig feest van verbondenheid.De leidraad, laten wij anderen behandelen zoals wij graag behandeld willen worden, verbindt ons vandaag en elke dag. In onze gezamenlijke inspanning om een leefomgeving te creëren waarin niemand vernederd wordt en elk mens telt. Ik ben ervan overtuigd dat het verschil wordt gemaakt in het schoollokaal.

Ik hoop van harte dat Groningen volgend jaar een stad van respect zal willen zijn. Als een van de ambassadeurs die met Karen Armstrong hebben mogen werken aan het handvest voor compassie feliciteer ik de compassie ambassadeurs met het aanvaarden van deze inspannende maar o zo dankbare taak. Naar de dichtwoorden van Herman Gorter kunnen wij terecht zeggen: In Groningen gaat vandaag de dag open als een gouden roos.

Moge deze bloeien in de volle pracht van diversiteit, compassie en respect tot in lengte van jaren

De compassie van Maarten en Thijs

Geplaatst op 11 november 2011