Auteursarchief: Aletta Zeedijk

Midzomermiddag 2 juli 2017

Nieuw initiatief Platform Religie en Levenbeschouwing

Samen midzomer vieren op het Groningse ’tempelplein’

GRONINGEN – Midzomer vieren op een heus tempelplein door mensen met heel diverse overtuigingen te ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen. Dat is binnenkort mogelijk midden in de binnenstad van Groningen. Deze Midzomermiddag, waarop de bezoekers kunnen luisteren, meepraten en doen, is een nieuw initiatief van het Platform Religie en Levensbeschouwing.

PlatformTot een paar jaar geleden organiseerde het Platform Religie en Levensbeschouwing jaarlijks een Open Huis. Dat gaf Stadjers en anderen de kans eens binnen te kijken in ‘heilige huisjes’ en in gesprek te gaan, mee te doen met meditatie of andere activiteiten of een dienst bij te wonen. Dit jaar heeft het Platform gekozen voor een Open Huis op één centrale plek: in de synagoge en op het plein achter de synagoge.

Spontane gesprekken

Op zondagmiddag 2 juli kan iedereen op het plein (voor de gelegenheid omgedoopt tot ’tempelplein’) achter de synagoge aan de Folkingestraat spontaan in gesprek gaan met mensen van verschillende levensbeschouwingen en religies. De verschillende religies en levensbeschouwingen en samenwerkingspartners hebben er elk een eigen tafel. De bezoekers krijgen onder het genot van koffie, thee en limonade volop de ruimte om spontaan met anderen en hun overtuigingen in contact te komen.

Workshops en kinderactiviteiten

In de synagoge en in het bijbehorende Rabbinaatshuis zijn workshops en forum-gesprekken, onder meer over goed doen en over het vasten in verschillende religies. Tegelijkertijd is de synagoge gewoon te bezichtigen, op eigen gelegenheid of met korte rondleiding.

Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, zoals Hebreeuws schrijven, verkleden en laten schminken voor het Poerimfeest.

Platform Religie en Levensbeschouwing

In het Platform Religie en Levensbeschouwing werken Joden, Christenen, Moslims, Boeddhisten, Hindoes, Humanisten, School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, Vrijmetselaars, Bahá’i en Universele Soefi’s samen om elkaar te leren kennen en vooroordelen en angst tussen mensen weg te nemen.

Midzomermiddag
Zondag 2 juli 2017
13.00 -17.00 uur
Folkingestraat 60, Groningen

Gratis toegang

Programma Midzomermiddag

1. Luisteren en meepraten

Vasten
Vasten heeft een plaats in veel verschillende religies. Een Joodse, een Christelijke en een Moslim inleider vertellen over hún vasten en gaan daarna, met hulp van het publiek, op zoek naar overeenkomsten en verschillen.
13.20 – 13.50 uur

Eén pot nat?
Het Bahá’í Geloof en het Universeel Soefisme zijn jonge(re) religies die het allebei over ‘eenheid’ hebben. Een Bahá’í en een Soefi in gesprek: is het allemaal één pot nat?
14.30 – 15.00 uur

Goed = goed genoeg?
Een drie-gesprek over goed doen. Wat is goed? Wát moet je doen? Wanneer, waarom en hoe? Inleidingen vanuit de Oosterse filosofie, Joods-Christelijke traditie en het Effectief Altruïsme, en daarna een goed gesprek met elkaar en het publiek.

2. Doen

Kalligraferen
Kalligrafie is de beoefening van de schoonschrijfkunst en is een ideale activiteit voor het richten van de aandacht. Te midden van een wereld die vol is van tekstverwerkers is het een verademing om teksten met de hand te schrijven in een atmosfeer van stilte en toewijding.
Rabbinaatshuis 14.00 – 15.15 uur

Creativiteit
Vanuit stilte, zonder ideeën of vooropgestelde doelen, creëren. Je creativiteit laten stromen.
Rabbinaatshuis 15.30 – 16.45 uur

Wandelmeditatie
Wandelmeditatie op het tempelplein. Tijdens de wandelmeditatie leren de deelnemers elke stap bewust te zetten en zich daardoor te concentreren op lichaam en geest.
16.00 – 16.30 uur

Dansend naar huis
Muziek en dans
16.40 – 16.55 uur

Vredesweek 2017

muziekkoepelIn de vredesweek organiseren we weer een vredesbezinning in de muziekkoepel in het Noorderplantsoen. We nodigen iedereen uit met ons stil te staan bij de betekenis van vrede voor ons en voor de wereld.

Het thema van de week is ‘Kracht van de Verbeelding’, dat roept op te dromen van vrede, en open te staan voor elkaars dromen en beelden. Vanuit verschillende levensbeschouwingen zullen verhalen, meditaties, gedachtes en gebeden over vrede gedeeld worden. Iedereen is welkom.

We beginnen om 4 uur en het duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een drankje.

Zondag 24 september, 16:00 uur in de muziekkoepel in het Noorderplantsoen

Daar zit muziek in

Daar zit muziek inEen muzikaal verstillende bijeenkomst rondom de zonnewende. De stilte van de winter die overgaat in de klanken van de lente. Muziek delen en ervaren vanuit verschillende geloofsovertuigingen en culturen. Hoe gaat een universele dans? Hoe klinkt een Joods mantra? En wat maken de Bahaï voor muziek? Kom om te luisteren, mee te zingen, dansen en te ervaren tussen de glas in lood ramen van de Lutherzaal.

Waar? Lutherzaal (Haddingestraat 23 te Groningen)
Wanneer? Zondag 19 maart 15:30-17:00
Vrije toegang, aanmelding niet nodig.