Diversiteitsdag 6 oktober

Waagplein Groningen van 13 tot 16 uur

Op Diversity Day Groningen zal op verschillende manieren aandacht gevraagd worden voor de waarde van diversiteit, onder andere met een ‘Mensenzoo’. Ook Stadjers voor Compassie is met een stand aanwezig op het Waagplein. Meer informatie: Dicriminatiemeldpunt Groningen