Poster Echte Liefde

Bijzondere erkenning voor aanpak acceptatie seksuele diversiteit Alfa-college

Het Alfa-college, waarvan bestuurder Engel Antonides ambassadeur is van Stadjers voor Compassie, heeft een ‘eervolle vermelding’ gekregen voor het project dat ze in het schooljaar 2011-2012 draaide om sociale acceptatie van seksuele diversiteit te bevorderen.

De erkenning werd toegekend door de jury die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Veilige Publieke Taak-award uitreikt en daarmee de organisatie beloont die het beste een ‘effectieve en inspirerende aanpak van agressie en geweld tegen haar medewerkers laat zien’.
Het Alfa-college kreeg de eervolle vermelding voor haar project rond een theaterstuk, opgevoerd door leerlingen voor leerlingen, waarin de problemen naar voren komen van jonge mensen die ontdekken dat ze behoren tot de groep LGBT-jongeren (lesbisch, gay, biseksueel en transgender).

Het stuk ‘Echte Liefde’ is in alle locaties van het Alfa-college opgevoerd, steeds begeleid door een informatiemarkt en vooraf gegaan en gevolgd door gesprekken over seksuele diversiteit. Volgens coördinator Fenneke Groenbroek heeft het project bijgedragen aan een andere kijk op LGBT. ‘Er worden kleine stappen gemaakt richting meer kennis over en daardoor meer acceptatie van mensen die anders geaard zijn.’

Van het project is een DVD en een digitaal draaiboek gemaakt dat gebruikt kan worden om activiteiten te organiseren die het onderwerp seksuele diversiteit bespreekbaar maken.