voedselbank

Medewerkers gezocht voor steunactie Voedselbank

Op de Dag van Compassie, 10 november, willen we de aandacht vestigen op het principe ‘behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, en willen we veel mensen in de Groningen in de gelegenheid stellen een compassievolle daad te verrichten.

We organiseren compassieworkshop, plaatsen een complimentenloket op het Waagplein en we brengen compassie in de praktijk door in een aantal supermarkten klanten te vragen wat extra boodschappen te doen en die in de winkel achter te laten, voor de Stadjers die aangewezen zijn op de Voedselbank. We hebben daarvoor vrijwilligers nodig die in de winkel foldertjes afgeven om de medewerking te vragen en die de extra boodschappen in ontvangst nemen. De supermarkten werken graag mee, de Voedselbank is enthousiast. Nu nog de mensen die hun hart laten spreken door hier een paar uren van hun zaterdag aan te besteden. Belangstelling? Mail naar info@stadjersvoorcompassie.nl.