De compassie van Frank Meuter

Compassie voor echt respect, voor de underdog, voor transparantie en waarachtigheid, voor echte waarheidsvinding in echte religie en spiritualiteit en wetenschappen, voor gerechtigheid, voor vrijheid van censuur (door kranten en websites!), voor de vier vrijheden van F. D. Roosevelt, vrijheid van angst bijv. Dus compassie voor juist de zondebokken van partijpolitiek vanuit het Groninger Stadhuis, denk o.m. aan de Syrische kapper in de Gelkingestraat. Compassie tegen leeftijdsdicriminatie, wat wel in de Grondwet staat, maar zeker niet in het handvest van deze site. Compassie met benarde mantelzorgers en -vrijwilligers en mede-mensen in echt hoge nood bij zgn. vrijwilligers-organisaties, van “kerken” en Zonnebloem tot “Humanisten” in Stad. Compassie voor anno 2011 blindelings gedrogeerde mede-mensen in handen van de regionale psychiatrie.
Compassie tegen juist maatschappelijke en politieke polarisatie waar nu juist deze site het zaad van draagt, getuige de sessie op stads-politieke gemeentegrond per 11.11.’11. Compassie per saldo voor democratie als werkwoord van alle grondrechten sinds 1948 in pro-aktieve ruimdenkendheid met al haar diversiteit.