De compassie van Rabbijn Awraham Soetendorp

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor het baanbrekende initiatief
dat de projectgroep compassie genomen heeft.De stad Groningen heeft vandaag het voortouw genomen.Moge de stadjers voor compassie campagne vele stadsbesturen inspireren tot
het bundelen van initiatieven die compassie en respect belichamen.Gisteren hebben wij de dag van respect gehouden waar een drieduizend
scholen actief bij betrokken waren.Het was in de steden Rotterdam en Amsterdam die dit jaar het predicaat
respectsteden droegen en overal in Nederland een waarachtig feest van
verbondenheid.

De leidraad, laten wij anderen behandelen zoals wij graag behandeld willen
worden, verbindt ons vandaag en elke dag.

in onze gezamenlijke inspanning om een leefomgeving te creëren waarin
niemand vernederd wordt en elk mens telt.

Ik ben ervan overtuigd dat het verschil wordt gemaakt in het schoollokaal.

Ik hoop van harte dat Groningen volgend jaar een stad van respect zal
willen zijn.

Als een van de ambassadeurs die met Karen Armstrong hebben mogen werken
aan het handvest voor compassie feliciteer ik de compassie ambassadeurs met het aanvaarden van deze inspannende maar o zo dankbare taak.

Naar de dichtwoorden van Herman Gorter kunnen wij terecht zeggen:

In Groningen gaat vandaag de dag open als een gouden roos.

Moge deze bloeien in de volle pracht van diversiteit, compassie en respect
tot in lengte van jaren