Bisschop en wethouder plakken eerste campagneposters

Bisschop en wethouder plakken eerste campagneposters

In eendrachtige samenwerking hebben wethouder Jannie Visscher en bisschop Gerard de Korte vandaag de eerste campagneposters ‘Ieder voor zich? Laat je hart spreken’ van Stadjers voor Compassie geplakt.

De bisschop en de wethouder zijn beiden ambassadeur van Stadjers voor Compassie en waren graag bereid het startschot te geven voor een campagne die de aandacht moet vestigen op het streven naar compassie, naar een samenleving waarin het principe ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’ de norm is.

Zo’n campagne is hard nodig, legt werkgroepvoorzitter Marijke van de Hel uit. ‘Juist nu. In tijden van economische terugslag zie je dat tegenstellingen zich verscherpen en dat mensen meer in hun eigen schulp terugkruipen. Voor de samenleving is het beter als het omgekeerde gebeurt: dat mensen zich indenken in de positie van de ander en hun gedrag daarop afstemmen.’

De komende tijd zal de poster op veel plekken te zien zijn en ook als ansichtkaart verspreid worden.